Categoriearchief: Algemeen

Bijeenkomst Interreligieuze contactgroep

Kerken willen bruggen bouwen.

De Raad van Kerken van Heerenveen organiseert samen met Islamitische Stichting Nederland Sefaat Heerenveen en met de El Fath Moskee uitHeerenveen voor alle leden en andere belangstellenden een interessante avond in de bibliotheek van Heerenveen. Het vindt plaats op 25 juni, van 19.00 tot 20.30 uur.
Eigenlijk is de samenkomst georganiseerd door de interreligieuze contactgroep om te leren, te delen en bruggen bouwen tussen de gemeenschappen. Het bouwen van een goede brug gebeurt aan twee kanten en begint met zorgvuldig overleg om te zorgen dat uiteindelijk het sluitstuk in het midden naadloos past. Samen leren,samen delen en samen bruggen bouwen, dat is het doel met de onderlinge gesprekken. ,,Op deze bijeenkomst gaan we dat ook letterlijk doen. Eerst plenair en vervolgens in kleinere groepjes rond de tafel willen we elkaar, zo nodig met gesprekskaarten, bevragen over ons leven in Heerenveen en Fryslân. Wil je mij vertellen wie je bent, wat je voelt?” Zowel de toegang als de consumpties zijn gratis.

Fryske Tsjiinst

Op snein 9 juny 2024 om 19.00 oere yn de Goede Hoedertsjerke op it Hearrenfean útgeande fan de Ried fan Tsjerken fan it Hearrenfean. Foargonder is ds. Renske Klunder. Orgalist is Fedde Tuinstra.

Herdenkingsbijeenkomst 4-5-2024

Herdenkingsbijeenkomst

“VERLEDEN-HEDEN-HOOP”

Zaterdag 4 mei 2024 is er in de Doopsgezinde Vermaning weer de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, georganiseerd door de Raad van Kerken in Heerenveen.

Medewerking wordt verleend door Wim van der Zwan.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Jenny en Jan Luth. 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners uit de gemeente Heerenveen en vindt plaats in de Doopsgezinde kerk,

                                                  Vermaningsteeg 5.

Aanvangstijd is 18.30 uur en eindigt om 19.15 uur, zodat men de mogelijkheid heeft om zich aan te sluiten bij de Stille Tocht, die begint om 19.30 uur bij Crackstate.

Bezoekers krijgen na afloop een bloem aangeboden om deze aan de voet van het monument aan de Van Maasdijkstraat te leggen. Dit als groet aan hen die in de Tweede Wereldoorlog voor een betere en rechtvaardiger wereld hun leven lieten.

                                               Info: Siep en Janneke van der Zee                                                          tel. 0513 633027

Evensong op 15 oktober 2023

om 19 uur in de Rooms-Katholieke Kerk, Crackstraat 13, te Heerenveen.

Medewerking wordt verleend door het Kapelle Kwartet olv Gerben van der Veen. Voorganger is dhr. Jacques Bosman.

De evensong is een vorm van getijdengebed en is ontworpen tijdens de Engelse Reformatie in de zestiende eeuw. De wortels van de getijden liggen in de vroege kerk. Het dagelijks gebed van de eerste christengemeenten was ontleend aan de joodse tempeldienst in Jeruzalem. De psalmen namen een belangrijke plaats in. Het zogenaamde getijdengebed kreeg een vaste vorm in de kloosters en kende acht verschillende gebedsmomenten verspreid over de dag, zoals de vespers (aan het begin van de avond) en de completen (voor het slapen gaan). In de vespers klonk (en klinkt) de Lofzang van Maria en in de completen de Lofzang van Simeon. Deze kloosterlijke vorm van dagelijks gebed werd in Engeland in het jaar 597 geïntroduceerd door Augustinus van Canterbury. 

Na de Reformatie koos Engeland voor twee dagelijkse gebedsmomenten: de Matins (een morning prayer of ochtendgebed) en de Evensong (een evening prayer of avondgebed). In de evensong de ‘vespers’ en ‘completen’ samengevoegd tot één viering. Zo komt het dat in de nieuw ontworpen evensong zowel het Magnificat (de lofzang van Maria) uit de vespers klinkt, als het Nunc dimittis (de lofzang van Simeon) uit de completen. 

In 1549 verscheen het eerste Book of Common Prayer met daarin een orde voor de evensong. Na enkele revisies kreeg het Book of Common Prayer in 1662 zijn uiteindelijke vorm. Tot op de dag van vandaag wordt deze orde van de evensong dagelijks gevierd in Anglicaanse kerken. Het dagelijkse zingen van een evensong behoort tot de vaste taken van ieder Engels koor dat verbonden is aan een kathedraal of kapel. 

Beauty (schoonheid) en holiness (heiligheid) zijn belangrijke redenen waarom de evensong in Nederland zo geliefd is. Als kwaliteiten van een Evensong worden wel  genoemd: esthetiek, sacraliteit, ritualiteit, transcendentie, contrastervaring en verbinding. 

Meeleven met El Fath Moskee

Op 15 september heeft ds. Pieter Post (Doopsgezinde Gemeente) n.a.v. de aardbeving in Marokko namens de Raad van Kerken een boeket bloemen overhandigd aan de gemeenschap van de Marokkaanse El Fath Moskee in Heerenveen. Het bestuur van de moskee kan dit gebaar van meeleven waarderen. Bij het gesprek tijdens de overhandiging werd ook de ellende in Libië en eerder in Turkije en Syrië benoemd.

Vredesbijeenkomst op zondagavond 24 september 2023

om 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk te Heerenveen (Vermaningsteeg 5)

Op zondag 24 september houdt de Raad van Kerken Heerenveen de jaarlijkse bijeenkomst in het kader van de Vredesweek. Het thema van dit jaar is: ‘een Nieuwe Mantel der Liefde’.

Met de mantels van Jozef, van Jezus, van Maria en van St. Martinus als kapstok spreken en zingen we over een nieuwe liefde, een nieuwe vrede, een nieuwe veiligheid.

Pianiste: Nadine Blaak

We verwelkomen u graag op 24 september om 19.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, Vermaningsteeg 5.

Zangbijeenkomst Raad van Kerken

Zangbijeenkomst: zondag 27 november 2022

Uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen                       

Op de eerste zondag in de Advent heeft de bijeenkomst het thema: Lichtgewelf

Samen zingen van, over en onder die ene hemel waar de bijbel het over heeft, door Guido Gezelle zo mooi het ‘lichtgewelf’ genoemd. De liederen komen uit verschillende kerkelijke tradities en gaan over verleden, heden en toekomst, en verwijzen voornamelijk naar Jesaja 11. 

Muzikale leiding is in handen van Jan Luth;  met medewerking van Jenny Luth Havinga (viool) en Teun Veldman (orgel). 

De bijeenkomst wordt ’s avonds om 19.00 uur gehouden in de Fonteinkerk,  Pres. Kennedylaan 15, Heerenveen.