Auteursarchief: Pieterjan de Buck

Welzijn op Recept

Welzijn op recept is erop gericht om de beste zorg te leveren aan patiënt, cliënt en inwoner. 

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het traditionele ‘pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts patiënten door naar een welzijnscoach. Want klachten zoals vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak.

De welzijnscoach verwijst door naar één van de vijf ‘arrangementen’. Eén zo’n arrangement heet ‘Zingeving’. Bij verwijzing naar het arrangement ‘Zingeving’ wordt contact gelegd met professionals en vrijwilligers uit de kerken. De Raad van Kerken Heerenveen ondersteunt het arrangement ‘Zingeving’.

Welzijn op Recept

Op 1 juli 2021 is een pilot Welzijn op Recept gestart met 3 huisartsenpraktijken in gemeente Heerenveen. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar een welzijnscoach. Klachten zoals vermoeidheid en angstgevoelens hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk en eenzaamheid. Door actief bezig te zijn wordt de aandacht verlegd van de klacht of beperking naar de activiteit waar de deelnemer plezier aan beleeft. Dit heeft direct invloed op de levensvreugde, het zelfbeeld en het welzijn in ruime zin.

Integrale zorg

Welzijn op Recept is in hoge mate een vorm van integrale zorg. Integrale zorg is een andere manier van organiseren waarbij de patiënt en zijn hele leven centraal staat. Voor Welzijn op Recept betekent dit dat zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken om samen de juiste zorg te kunnen leveren.

Positieve Gezondheid

Welzijn op Recept in Heerenveen wordt ingezet vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

https://vimeo.com/715498999/9c58a55763

Friestalige dienst

Op zondag 12 juni houden we, uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen een geheel Friestalige dienst.
De Paastijd is afgesloten met het hoogfeest van Pinksteren. En vervolgens vieren we het feest van de H. Drie-eenheid. Als we in de katholieke kerk een viering beginnen, maken we een kruisteken ‘In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’.
Tot wie spreken we dan? We roepen God aan, de ENE God die zich aan ons openbaart als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. Het thema van deze viering is dan ook: ‘Drie en toch Eén’.
Een doordenkertje om vast over na te denken:
“Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, God die is, die was en die komt.”
Voorganger is pastoor Tjitze Tjepkema.
Graag zien we u op zondag 12 juni om 19.00 uur in de Goede Herder Kerk, Veenscheiding 15 Heerenveen.

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei

Op 4 mei organiseert de Raad van Kerken Heerenveen  
een herdenkingsbijeenkomst met als thema:

VERLANGEN”

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 4 mei 2022 om 18.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 5
De duur van de bijeenkomst is zodanig, dat de aanwezigen zich daarna kunnen aansluiten bij de Stille Tocht.

Uw aanwezigheid bij deze bijeenkomst stellen wij zeer op prijs.

Herdenkingsbijeenkomst

Ook op 4 mei van dit jaar wil de Raad van Kerken in Heerenveen zijn maatschappelijke betrokkenheid tonen door het organiseren van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het kader van de dodenherdenking.

Het thema is “Verlangen”.
Wat heeft dit met 4 mei te maken?
Om daar achter te komen nodigen wij u van harte uit.

Medewerkers: Dik Bolkestein, Lykele Buwalda, Siep en Janneke van der Zee. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het mannenkoor ‘Jan de Roas Sjongers’ uit Nieuwehorne.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners uit de gemeente Heerenveen en vindt plaats in de Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 5. Aanvangstijd is 18.30 uur en eindigt om 19.15 uur, zodat men de mogelijkheid heeft om zich aan te sluiten bij de Stille Tocht, die begint om 19.30 uur bij Crackstate.

Bezoekers krijgen na afloop een bloem aangeboden om deze aan de voet van het oorlogsmonument aan de Van Maasdijkstraat te leggen. Dit als groet aan hen die voor een betere en rechtvaardiger wereld hun leven lieten.
Info 0513 633027

Paaszangdienst 2de Paasdag (18 april)

Thema: Ongedacht dichtbij

Op maandag 18 april, 2e Paasdag, wordt de jaarlijkse zangdienst uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen gehouden.

Volgens traditie weer met de enthousiaste medewerking van Pro Rege.

Met veel muziek en zang vieren we de verrijzenis van Jezus Christus. 

Het thema is ‘Ongedacht dichtbij’.

De apostelen zijn onderweg naar Emmaus en vragen zich af wat er deze dagen toch allemaal gebeurd is. Klinkt dat ons dat niet bekend in de oren?

We hopen u te mogen verwelkomen in de RK Kerk, Crackstate 13, Heerenveen, 

op 18 april om 10 uur