Auteursarchief: Pieterjan de Buck

Evensong op 15 oktober 2023

om 19 uur in de Rooms-Katholieke Kerk, Crackstraat 13, te Heerenveen.

Medewerking wordt verleend door het Kapelle Kwartet olv Gerben van der Veen. Voorganger is dhr. Jacques Bosman.

De evensong is een vorm van getijdengebed en is ontworpen tijdens de Engelse Reformatie in de zestiende eeuw. De wortels van de getijden liggen in de vroege kerk. Het dagelijks gebed van de eerste christengemeenten was ontleend aan de joodse tempeldienst in Jeruzalem. De psalmen namen een belangrijke plaats in. Het zogenaamde getijdengebed kreeg een vaste vorm in de kloosters en kende acht verschillende gebedsmomenten verspreid over de dag, zoals de vespers (aan het begin van de avond) en de completen (voor het slapen gaan). In de vespers klonk (en klinkt) de Lofzang van Maria en in de completen de Lofzang van Simeon. Deze kloosterlijke vorm van dagelijks gebed werd in Engeland in het jaar 597 geïntroduceerd door Augustinus van Canterbury. 

Na de Reformatie koos Engeland voor twee dagelijkse gebedsmomenten: de Matins (een morning prayer of ochtendgebed) en de Evensong (een evening prayer of avondgebed). In de evensong de ‘vespers’ en ‘completen’ samengevoegd tot één viering. Zo komt het dat in de nieuw ontworpen evensong zowel het Magnificat (de lofzang van Maria) uit de vespers klinkt, als het Nunc dimittis (de lofzang van Simeon) uit de completen. 

In 1549 verscheen het eerste Book of Common Prayer met daarin een orde voor de evensong. Na enkele revisies kreeg het Book of Common Prayer in 1662 zijn uiteindelijke vorm. Tot op de dag van vandaag wordt deze orde van de evensong dagelijks gevierd in Anglicaanse kerken. Het dagelijkse zingen van een evensong behoort tot de vaste taken van ieder Engels koor dat verbonden is aan een kathedraal of kapel. 

Beauty (schoonheid) en holiness (heiligheid) zijn belangrijke redenen waarom de evensong in Nederland zo geliefd is. Als kwaliteiten van een Evensong worden wel  genoemd: esthetiek, sacraliteit, ritualiteit, transcendentie, contrastervaring en verbinding. 

Meeleven met El Fath Moskee

Op 15 september heeft ds. Pieter Post (Doopsgezinde Gemeente) n.a.v. de aardbeving in Marokko namens de Raad van Kerken een boeket bloemen overhandigd aan de gemeenschap van de Marokkaanse El Fath Moskee in Heerenveen. Het bestuur van de moskee kan dit gebaar van meeleven waarderen. Bij het gesprek tijdens de overhandiging werd ook de ellende in Libië en eerder in Turkije en Syrië benoemd.

Vredesbijeenkomst op zondagavond 24 september 2023

om 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk te Heerenveen (Vermaningsteeg 5)

Op zondag 24 september houdt de Raad van Kerken Heerenveen de jaarlijkse bijeenkomst in het kader van de Vredesweek. Het thema van dit jaar is: ‘een Nieuwe Mantel der Liefde’.

Met de mantels van Jozef, van Jezus, van Maria en van St. Martinus als kapstok spreken en zingen we over een nieuwe liefde, een nieuwe vrede, een nieuwe veiligheid.

Pianiste: Nadine Blaak

We verwelkomen u graag op 24 september om 19.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, Vermaningsteeg 5.

Zangbijeenkomst Raad van Kerken

Zangbijeenkomst: zondag 27 november 2022

Uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen                       

Op de eerste zondag in de Advent heeft de bijeenkomst het thema: Lichtgewelf

Samen zingen van, over en onder die ene hemel waar de bijbel het over heeft, door Guido Gezelle zo mooi het ‘lichtgewelf’ genoemd. De liederen komen uit verschillende kerkelijke tradities en gaan over verleden, heden en toekomst, en verwijzen voornamelijk naar Jesaja 11. 

Muzikale leiding is in handen van Jan Luth;  met medewerking van Jenny Luth Havinga (viool) en Teun Veldman (orgel). 

De bijeenkomst wordt ’s avonds om 19.00 uur gehouden in de Fonteinkerk,  Pres. Kennedylaan 15, Heerenveen.