Categoriearchief: Uncategorized

Meeleven met El Fath Moskee

Op 15 september heeft ds. Pieter Post (Doopsgezinde Gemeente) n.a.v. de aardbeving in Marokko namens de Raad van Kerken een boeket bloemen overhandigd aan de gemeenschap van de Marokkaanse El Fath Moskee in Heerenveen. Het bestuur van de moskee kan dit gebaar van meeleven waarderen. Bij het gesprek tijdens de overhandiging werd ook de ellende in Libië en eerder in Turkije en Syrië benoemd.

Vredesbijeenkomst op zondagavond 24 september 2023

om 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk te Heerenveen (Vermaningsteeg 5)

Op zondag 24 september houdt de Raad van Kerken Heerenveen de jaarlijkse bijeenkomst in het kader van de Vredesweek. Het thema van dit jaar is: ‘een Nieuwe Mantel der Liefde’.

Met de mantels van Jozef, van Jezus, van Maria en van St. Martinus als kapstok spreken en zingen we over een nieuwe liefde, een nieuwe vrede, een nieuwe veiligheid.

Pianiste: Nadine Blaak

We verwelkomen u graag op 24 september om 19.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, Vermaningsteeg 5.

Zangbijeenkomst Raad van Kerken

Zangbijeenkomst: zondag 27 november 2022

Uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen                       

Op de eerste zondag in de Advent heeft de bijeenkomst het thema: Lichtgewelf

Samen zingen van, over en onder die ene hemel waar de bijbel het over heeft, door Guido Gezelle zo mooi het ‘lichtgewelf’ genoemd. De liederen komen uit verschillende kerkelijke tradities en gaan over verleden, heden en toekomst, en verwijzen voornamelijk naar Jesaja 11. 

Muzikale leiding is in handen van Jan Luth;  met medewerking van Jenny Luth Havinga (viool) en Teun Veldman (orgel). 

De bijeenkomst wordt ’s avonds om 19.00 uur gehouden in de Fonteinkerk,  Pres. Kennedylaan 15, Heerenveen.

CANTATEDIENST OP ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 IN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK IN HEERENVEEN

Op zondag 20 november organiseert de Raad van Kerken Heerenveen een Cantatedienst in de Rooms-Katholieke Heilige Geestkerk in Heerenveen. De aanvang is 19.00 uur. Voorganger is pastor Lidy Langendijk. Muzikale medewerking wordt verleend door Marianne Wijbenga, fluit en Fedde Tuinstra, orgel. Het Kapelle dubbelkwartet o.l.v. Gerben van der Veen voert werken uit van James MacMillan en Edward Elgar. Daarnaast staan op het programma het Kyrie, O Domine Jesu Christe,  Pie Jesu en In Paradisum uit het requiem Luceat Eis van Gerben v.d. Veen. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

Men kan voor het beluisteren van cantates (die meestal aan Bach worden toegeschreven) naar een concertzaal gaan. Regelmatig worden daar twee of drie cantates achter elkaar uitgevoerd. Daar is niets op tegen. Maar er valt meer voor te zeggen om cantates te laten klinken in een kerk. Eigenlijk is voor de uitvoering ervan een kerkgebouw een passender ruimte dan een concertzaal. Een cantate komt het meest tot z’n recht tijdens een kerkelijke viering, een gewone kerkdienst met lezingen en gebeden en een preek. Dáár zijn cantates namelijk voor gemaakt. Deze traditie houden we op 20 november in ere. Op die dag herdenken we tevens diegenen die in het afgelopen jaar van ons zijn heen gegaan.