Categoriearchief: Uncategorized

Welzijn op Recept

Welzijn op recept is erop gericht om de beste zorg te leveren aan patiënt, cliënt en inwoner. 

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het traditionele ‘pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts patiënten door naar een welzijnscoach. Want klachten zoals vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak.

De welzijnscoach verwijst door naar één van de vijf ‘arrangementen’. Eén zo’n arrangement heet ‘Zingeving’. Bij verwijzing naar het arrangement ‘Zingeving’ wordt contact gelegd met professionals en vrijwilligers uit de kerken. De Raad van Kerken Heerenveen ondersteunt het arrangement ‘Zingeving’.

Welzijn op Recept

Op 1 juli 2021 is een pilot Welzijn op Recept gestart met 3 huisartsenpraktijken in gemeente Heerenveen. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar een welzijnscoach. Klachten zoals vermoeidheid en angstgevoelens hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk en eenzaamheid. Door actief bezig te zijn wordt de aandacht verlegd van de klacht of beperking naar de activiteit waar de deelnemer plezier aan beleeft. Dit heeft direct invloed op de levensvreugde, het zelfbeeld en het welzijn in ruime zin.

Integrale zorg

Welzijn op Recept is in hoge mate een vorm van integrale zorg. Integrale zorg is een andere manier van organiseren waarbij de patiënt en zijn hele leven centraal staat. Voor Welzijn op Recept betekent dit dat zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken om samen de juiste zorg te kunnen leveren.

Positieve Gezondheid

Welzijn op Recept in Heerenveen wordt ingezet vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

https://vimeo.com/715498999/9c58a55763

Friestalige dienst

Op zondag 12 juni houden we, uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen een geheel Friestalige dienst.
De Paastijd is afgesloten met het hoogfeest van Pinksteren. En vervolgens vieren we het feest van de H. Drie-eenheid. Als we in de katholieke kerk een viering beginnen, maken we een kruisteken ‘In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’.
Tot wie spreken we dan? We roepen God aan, de ENE God die zich aan ons openbaart als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. Het thema van deze viering is dan ook: ‘Drie en toch Eén’.
Een doordenkertje om vast over na te denken:
“Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, God die is, die was en die komt.”
Voorganger is pastoor Tjitze Tjepkema.
Graag zien we u op zondag 12 juni om 19.00 uur in de Goede Herder Kerk, Veenscheiding 15 Heerenveen.

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei

Op 4 mei organiseert de Raad van Kerken Heerenveen  
een herdenkingsbijeenkomst met als thema:

VERLANGEN”

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 4 mei 2022 om 18.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 5
De duur van de bijeenkomst is zodanig, dat de aanwezigen zich daarna kunnen aansluiten bij de Stille Tocht.

Uw aanwezigheid bij deze bijeenkomst stellen wij zeer op prijs.

Herdenkingsbijeenkomst

Ook op 4 mei van dit jaar wil de Raad van Kerken in Heerenveen zijn maatschappelijke betrokkenheid tonen door het organiseren van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het kader van de dodenherdenking.

Het thema is “Verlangen”.
Wat heeft dit met 4 mei te maken?
Om daar achter te komen nodigen wij u van harte uit.

Medewerkers: Dik Bolkestein, Lykele Buwalda, Siep en Janneke van der Zee. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het mannenkoor ‘Jan de Roas Sjongers’ uit Nieuwehorne.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners uit de gemeente Heerenveen en vindt plaats in de Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 5. Aanvangstijd is 18.30 uur en eindigt om 19.15 uur, zodat men de mogelijkheid heeft om zich aan te sluiten bij de Stille Tocht, die begint om 19.30 uur bij Crackstate.

Bezoekers krijgen na afloop een bloem aangeboden om deze aan de voet van het oorlogsmonument aan de Van Maasdijkstraat te leggen. Dit als groet aan hen die voor een betere en rechtvaardiger wereld hun leven lieten.
Info 0513 633027

Paaszangdienst 2de Paasdag (18 april)

Thema: Ongedacht dichtbij

Op maandag 18 april, 2e Paasdag, wordt de jaarlijkse zangdienst uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen gehouden.

Volgens traditie weer met de enthousiaste medewerking van Pro Rege.

Met veel muziek en zang vieren we de verrijzenis van Jezus Christus. 

Het thema is ‘Ongedacht dichtbij’.

De apostelen zijn onderweg naar Emmaus en vragen zich af wat er deze dagen toch allemaal gebeurd is. Klinkt dat ons dat niet bekend in de oren?

We hopen u te mogen verwelkomen in de RK Kerk, Crackstate 13, Heerenveen, 

op 18 april om 10 uur

Wake voor Oekraïne

Vanuit de Raad van Kerken Heerenveen willen we uiting geven aan onze bezorgdheid in verband met de huidige ontwikkelingen in Oekraïne. Aan mensen die daar behoefte aan hebben bieden we daarom de gelegenheid om op vrijdag 25 februari in de Vermaning binnen te komen om een kaarsje te branden en/of in gesprek te gaan met iemand anders. Er is van 17.00 tot 20.00 uur steeds iemand namens de Raad van Kerken aanwezig.

Vermaning Heerenveen open voor Oekraïne

Vanwege de oorlog die in Oekraïne plaatsvindt biedt de Doopsgezinde Vermaning in Heerenveen op vrijdag 25 februari van 17.00-20.00 uur een open huis voor iedereen die daar behoefte aan heeft. De Raad van Kerken Heerenveen organiseert deze gelegenheid vanuit het besef dat velen geschokt en bezorgd zijn door de invasie en het geweld en de onzekerheid die daarin meekomen. De huidige beelden brengen bij velen herinneringen uit het verleden naar boven en associaties met perioden van angst en onvrijheid. 

Ieder die wil is van harte welkom om solidariteit te betonen en in gedachten stil te staan bij wat in de wereld gaande is. Er is gelegenheid om binnen een kaarsje aan te komen steken en om met iemand anders in gesprek te gaan. Het adres van de Vermaning is Vermaningsteeg 5, 8441 GB Heerenveen.

Interreligieuze Ontmoetingsavond op 24 maart 2022

Op donderdag 24 maart om 19.30 uur is er weer een ontmoetingsavond tussen christenen en moslims met het thema: Ontmoet elkaar!

We menen veel, zo niet alles van elkaar te weten, maar hoe zit het nu echt?
Praat eens met elkaar in plaats van over elkaar en laat je verrassen.
Na korte inleidingen gaan we in groepjes rond de tafel om elkaar te informeren over rituelen, gevoelens en verwachtingen rond geboorte en overlijden.
Als u dat nog heeft, neem dan uw eigen geboortekaartje mee om te zien of ook daarop woorden staan die ons daarover iets kunnen vertellen.

Kom langs in Trinitas en doe mee!

Zangbijeenkomst op 6 maart, 19 uur.

Vastentijd is oefentijd

Op zondag 6 maart is er weer een zangbijeenkomst van de Raad van Kerken Heerenveen.

We vieren het feit dat we weer bij elkaar mogen komen en weer ruimhartig mogen zingen.

Als een soort bevrijding zelfs, maar het thema gaat over oefentijd.

Zoals in het gedicht “Vastentijd is oefentijd” van Carlos Desoete staat:

            Vastentijd is oefentijd,

            is wakker worden na de winterslaap

            en je opengeeuwen uit de beslotenheid van elk-voor-zich.

Zo willen wij ons toezingen naar het grote Licht dat openbreekt aan de horizon.

Naar Pasen, de echte bevrijding.

Naast zelf zingen zijn er ook zeer gevarieerde muzikale intermezzo’s, want:

aan deze zangbijeenkomst werken mee
            Grytsje Kingma, sopraanblokfuit
            Ymke Luth, altblokfluit
            Jenny Luth – Havinga, viool

            Zeger Luth, cello
            Jan Luth, piano, accordeon en zangleiding

            Leden van de liturgiecommissie van de Raad van Kerken Heerenveen e.o.

Graag zien we u op zondag 6 maart om 19.00 uur in de Goede Herder Kerk, Oude Veenscheiding 15 Heerenveen.

Evensong zondag 6 februari 2022, 19 uur, in Trinitas

Zondagavond 6 februari wordt er een Evensong gehouden in Trinitas. Medewerking wordt verleend door het Kapelle Sextet olv Gerben van der Veen en Fedde Tuinstra (organist). Voorganger is ds. Pieterjan de Buck

Wat is een Evensong?

De evensong is een vorm van getijdengebed en is ontworpen tijdens de Engelse Reformatie in de zestiende eeuw. De wortels van de getijden liggen in de vroege kerk. Het dagelijks gebed van de eerste christengemeenten was ontleend aan de joodse tempeldienst in Jeruzalem. De psalmen namen een belangrijke plaats in. Het zogenaamde getijdengebed kreeg een vaste vorm in de kloosters en kende acht verschillende gebedsmomenten verspreid over de dag, zoals de vespers (aan het begin van de avond) en de completen (voor het slapen gaan). In de vespers klonk (en klinkt) de Lofzang van Maria en in de completen de Lofzang van Simeon. Deze kloosterlijke vorm van dagelijks gebed werd in Engeland in het jaar 597 geïntroduceerd door Augustinus van Canterbury.

Na de Reformatie koos Engeland voor twee dagelijkse gebedsmomenten: de Matins (een morning prayer of ochtendgebed) en de Evensong (een evening prayer of avondgebed). In de evensong de ‘vespers’ en ‘completen’ samengevoegd tot één viering. Zo komt het dat in de nieuw ontworpen evensong zowel het Magnificat (de lofzang van Maria) uit de vespers klinkt, als het Nunc dimittis (de lofzang van Simeon) uit de completen.
In 1549 verscheen het eerste Book of Common Prayer met daarin een orde voor de evensong. Na enkele revisies kreeg het Book of Common Prayer in 1662 zijn uiteindelijke vorm. Tot op de dag van vandaag wordt deze orde van de evensong dagelijks gevierd in Anglicaanse kerken. Het dagelijkse zingen van een evensong behoort tot de vaste taken van ieder Engels koor dat verbonden is aan een kathedraal of kapel.

Beauty (schoonheid) en holiness (heiligheid) zijn belangrijke redenen waarom de evensong in Nederland zo geliefd is. Als kwaliteiten van een Evensong worden wel  genoemd: esthetiek, sacraliteit, ritualiteit, transcendentie, contrastervaring en verbinding.

Week van gebed voor de eenheid van christenen

Van 16 t/m 23 januari vindt de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van christenen plaats. Elk jaar organiseert de Raad van Kerken in Heerenveen in januari een oecumenische viering in de kerk van de Baptistengemeente. Vorig jaar kon dat vanwege corona (lockdown) geen doorgang vinden en dat is ook dit jaar het geval.

De Raad van Kerken heeft echter alle aangesloten kerken materiaal aangeboden dat een plaats kan krijgen in de ‘eigen’ vieringen. En ds. Dorette van Houten geeft d.m.v. een video een toelichting bij de Week van gebed voor de eenheid. Klik daarvoor op de link hiernaast: https://youtu.be/VUJzZWVZ0kE

Cantatedienst op 21 november (Eeuwigheidzondag)

Op zondagavond 21 november 2021 vindt om 19.00 uur een cantatedienst plaats in Trinitas (Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen). Kamerkoor Con Amore Musica uit Bolsward en Barokorkest Florilegium Musicum zullen o.l.v. Gerben van der Veen cantate 106 ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ (de Actus Tragicus) van J.S. Bach en een koraal uit ‘Du Daniël’ van G.Ph. Telemann ten gehore brengen.

De toegang is vrij, bij de uitgang is een collecte tbv de kosten.