Evensong op 15 oktober 2023

om 19 uur in de Rooms-Katholieke Kerk, Crackstraat 13, te Heerenveen.

Medewerking wordt verleend door het Kapelle Kwartet olv Gerben van der Veen. Voorganger is dhr. Jacques Bosman.

De evensong is een vorm van getijdengebed en is ontworpen tijdens de Engelse Reformatie in de zestiende eeuw. De wortels van de getijden liggen in de vroege kerk. Het dagelijks gebed van de eerste christengemeenten was ontleend aan de joodse tempeldienst in Jeruzalem. De psalmen namen een belangrijke plaats in. Het zogenaamde getijdengebed kreeg een vaste vorm in de kloosters en kende acht verschillende gebedsmomenten verspreid over de dag, zoals de vespers (aan het begin van de avond) en de completen (voor het slapen gaan). In de vespers klonk (en klinkt) de Lofzang van Maria en in de completen de Lofzang van Simeon. Deze kloosterlijke vorm van dagelijks gebed werd in Engeland in het jaar 597 geïntroduceerd door Augustinus van Canterbury. 

Na de Reformatie koos Engeland voor twee dagelijkse gebedsmomenten: de Matins (een morning prayer of ochtendgebed) en de Evensong (een evening prayer of avondgebed). In de evensong de ‘vespers’ en ‘completen’ samengevoegd tot één viering. Zo komt het dat in de nieuw ontworpen evensong zowel het Magnificat (de lofzang van Maria) uit de vespers klinkt, als het Nunc dimittis (de lofzang van Simeon) uit de completen. 

In 1549 verscheen het eerste Book of Common Prayer met daarin een orde voor de evensong. Na enkele revisies kreeg het Book of Common Prayer in 1662 zijn uiteindelijke vorm. Tot op de dag van vandaag wordt deze orde van de evensong dagelijks gevierd in Anglicaanse kerken. Het dagelijkse zingen van een evensong behoort tot de vaste taken van ieder Engels koor dat verbonden is aan een kathedraal of kapel. 

Beauty (schoonheid) en holiness (heiligheid) zijn belangrijke redenen waarom de evensong in Nederland zo geliefd is. Als kwaliteiten van een Evensong worden wel  genoemd: esthetiek, sacraliteit, ritualiteit, transcendentie, contrastervaring en verbinding.