Aangesloten kerken

De kerken, aangesloten bij de Raad van Kerken in Heerenveen, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. Zij doen dat vanuit het geloof in God de Schepper, wiens heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt.

Bij de Raad van Kerken Heerenveen zijn 4 lid-kerken aangesloten:

Baptisten Gemeente Heerenveen

Kerkgebouw Pniël
Leliestraat 3-5
8441 DD Heerenveen

Dienst:
Elke zondag 10.00 uur

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd

Kerkgebouw: Vermaningsteeg 5-9
8441 GB Heerenveen
Diensten: Elke zondag 10.00 uur
m.u.v. de eerste zondag van de maand

Menniste Wurkpleats: Kerkstraat 36
8441 EZ Heerenveen

Protestantse Gemeente Heerenveen

Vierplek Trinitas
Coehoorn van Scheltingaweg 1
8442 EZ Heerenveen

Diensten om 9.30 uur en 19.00 uur

Vierplek Heerenveen – Zuid
De Sionskerk
Marktweg 55
8451 CD Oudeschoot

Dienst:
ochtenddienst 9.30 uur

De Skoattertsjerke
Schoterlandseweg 24
8451 CP Oudeschoot

HH. Petrus en Paulusparochie Heerenveen

De Heilige Geestkerk
Crackstraat 13
8441 ES Heerenveen

Viering:
elke zondag 10.00 uur

Waarnemende leden:

https://ngkheerenveen.nl/

Nederlands Gereformeerde Kerk

De Goede Herder kerk
Oude Veenscheiding 15
8446 LC Heerenveen

Diensten:
01/04 – 01/10: 9.30 en 19.00 uur
01/10 – 01/04: 9.30 en 17.00 uur

 https://www.gkvheerenveen.nl/

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Heerenveen

De Fonteinkerk
Pres.Kennedylaan 15, 8442 JE Heerenveen

Telefoonnr: 0513 627 924

Elke zondag diensten om 9.30 en 16.30 uur

https://vbgheerenveen.nl/

Vrije Baptisten Gemeente Elim
MFA Skoatterhûs
Van Leeuwenhoekweg 6
8451 CN Oudeschoot
Iedere zondag dienst om 10:00 uur

https://www.apgen.nl/locaties/hoogeveen/heerenveen/

Apostolisch Genootschap
Piet van der Hemstraat 2
8442 JT Heerenveen
Iedere zondag eredienst om 9.30 uur