Raad van Kerken Heerenveen

Welkom op onze website.

Raad van Kerken Heerenveen

Voorzitter: ds. Pieterjan de Buck
Secretaris: vacant
Penningmeester: Homme de Jong