Agenda

17 september 2022, 12.00 – 12.30 uur, Stiltekring, hoek Gemeenteplein/Van Harenspad

19 september 2022, 18.30 uur, Openingsbijeenkomst Raad van Kerk, Kerkstraat 36 te Heerenveen

22 september 2022, 19.30-21.30 uur, Verhalen van en door kleurrijke vrouwen, Menniste Werkplaats, Kerkstraat 36 te Heerenveen

24 september 2022, 11.00-14.00 uur, Vredesmarkt, hoek Gemeenteplein/Van Harenspad

25 september 2022, 19.00 uur, Vredesbijeenkomst, Vermaningsteeg 5 te Heerenveen

9 oktober 2022, 19.00 uur, Evensong in Rooms-Katholieke Kerk. Voorganger: ds. Nel van den Briel. M.m.v. Con Amore uit Bolsward, o.l.v. Gerben van der Veen

20 november 2022, 19.00 uur, Cantatedienst in R.K. Kerk, m.m.v. o.a. Lidy Langendijk (voorganger), Dubbelkwartet olv Gerben van der Veen, Fedde Tuinstra (orgel)

21 november 2022, 19.30 uur, Open Avond Raad van Kerken Fryslân over ‘Vrede’ in ’t Skûtsje

Raad van Kerken Heerenveen

27 november 2022, 19.00 uur: Zangbijeenkomst in de Fonteinkerk, Pres. Kennedylaan 15. Thema: Lichtgewelf.