Agenda

6 maart 19.00 uur Zangbijeenkomst 1e zondag 40-dagen-tijd, Goede Herder kerk

Raad van Kerken Heerenveen

14 maart 19.30 uur Vergadering Raad van Kerken, Apostolisch Genootschap

10 april 11.00 uur Palmpaasoptocht Gemeenteplein

11 april 19.30 uur Vergadering Raad van Kerken, Pniël

18 april 10.00 uur Zangdienst met Pro Rege, R.K. kerk

4 mei 18.30 uur Herdenkingsbijeenkomst, Doopsgezinde Vermaning

9 mei 19.30 uur Vergadering Raad van Kerken

12 mei 7.45 uur Ontbijt-overleg Lokale overheid en religieuze voorgangers, ’t Skûtsje

12 juni 19.00 uur Fryske Tsjinst, Goede Herder kerk

13 juni 18.30 uur Vergadering Raad van Kerken