Zangbijeenkomst Raad van Kerken

Zangbijeenkomst: zondag 27 november 2022

Uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen                       

Op de eerste zondag in de Advent heeft de bijeenkomst het thema: Lichtgewelf

Samen zingen van, over en onder die ene hemel waar de bijbel het over heeft, door Guido Gezelle zo mooi het ‘lichtgewelf’ genoemd. De liederen komen uit verschillende kerkelijke tradities en gaan over verleden, heden en toekomst, en verwijzen voornamelijk naar Jesaja 11. 

Muzikale leiding is in handen van Jan Luth;  met medewerking van Jenny Luth Havinga (viool) en Teun Veldman (orgel). 

De bijeenkomst wordt ’s avonds om 19.00 uur gehouden in de Fonteinkerk,  Pres. Kennedylaan 15, Heerenveen.