Welkom bij de Raad van Kerken Heerenveen


De kerken, aangesloten bij de Raad van Kerken in Heerenveen, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld.
 
Zij doen dat vanuit het geloof in God de Schepper,
wiens heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus
en wiens Geest bezielt en levend maakt.
 
De Schrift vormt voor hen de basis en de bron van voortdurende bezinning en vernieuwing.

Bij de Raad van Kerken Heerenveen zijn 4 lidkerken aangesloten:
                                                
Baptisten Gemeente Heerenveen
Kerkgebouw Pniël
Leliestraat 3-5
8441 DD Heerenveen 
Diensten: Elke zondag 10.00 uur    

 

 

 
Doopsgezinde Gemeente
Kerkgebouw
Vermaningsteeg 5-9
8441GB Heerenveen
Diensten: Elke zondag 10.00 uur 
                 m.u.v. de eerste zondag van de maand.
                                            http://www.dgheerenveen.doopsgezind.nl/

Protestantse Gemeente Heerenveen:  http://www.protestantsegemeenteheerenveen.nl/                                                 

                                               

Protestantse Wijkgemeente Trinitas                                                                     Coehoorn van Scheltingaweg ,  8442 EZ Heerenveen                                                   Diensten: ochtenddiensten 9.30 uur en 19.00 uur 

                                                                                                           ProtestantseWijkgemeente Heerenveen - Zuid                                                                      De Sionskerk   

 Marktweg 55,8451 CD Oudeschoot                                                                                          Diensten: ochtenddiensten 9.30 uur
 in de maanden september t/m juni
 in de Skoattertsjerke    


        


De Skoattertsjerke                                                                                                                 Schoterlandseweg 24                                                                                                               8451 CP Oudeschoot

Diensten: ochtenddiensten 9.30 uur in de maanden juli t/m augustus                                 


   

HH. Petrus en Paulusparochie Heerenveen                                                                                  

 De Heilige Geestkerk  
Crackstraat 13
8441 ES Heerenveen
 
Vieringen: elke zondag 10.00 uur
 
 

 
 

Waarnemend lid: Nederlands Gereformeerde Kerk 

De Goede Herder kerk  
Oude Veenscheiding 15 
8446 LC Heerenveen
 
Diensten:  01/04 - 01/10: 9.30 en 19.00 uur
                  01/10 - 01/04: 9.30 en 17.00 uur