Paaszangdienst 2de Paasdag (18 april)

Thema: Ongedacht dichtbij

Op maandag 18 april, 2e Paasdag, wordt de jaarlijkse zangdienst uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen gehouden.

Volgens traditie weer met de enthousiaste medewerking van Pro Rege.

Met veel muziek en zang vieren we de verrijzenis van Jezus Christus. 

Het thema is ‘Ongedacht dichtbij’.

De apostelen zijn onderweg naar Emmaus en vragen zich af wat er deze dagen toch allemaal gebeurd is. Klinkt dat ons dat niet bekend in de oren?

We hopen u te mogen verwelkomen in de RK Kerk, Crackstate 13, Heerenveen, 

op 18 april om 10 uur