CANTATEDIENST OP ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 IN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK IN HEERENVEEN

Op zondag 20 november organiseert de Raad van Kerken Heerenveen een Cantatedienst in de Rooms-Katholieke Heilige Geestkerk in Heerenveen. De aanvang is 19.00 uur. Voorganger is pastor Lidy Langendijk. Muzikale medewerking wordt verleend door Marianne Wijbenga, fluit en Fedde Tuinstra, orgel. Het Kapelle dubbelkwartet o.l.v. Gerben van der Veen voert werken uit van James MacMillan en Edward Elgar. Daarnaast staan op het programma het Kyrie, O Domine Jesu Christe,  Pie Jesu en In Paradisum uit het requiem Luceat Eis van Gerben v.d. Veen. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

Men kan voor het beluisteren van cantates (die meestal aan Bach worden toegeschreven) naar een concertzaal gaan. Regelmatig worden daar twee of drie cantates achter elkaar uitgevoerd. Daar is niets op tegen. Maar er valt meer voor te zeggen om cantates te laten klinken in een kerk. Eigenlijk is voor de uitvoering ervan een kerkgebouw een passender ruimte dan een concertzaal. Een cantate komt het meest tot z’n recht tijdens een kerkelijke viering, een gewone kerkdienst met lezingen en gebeden en een preek. Dáár zijn cantates namelijk voor gemaakt. Deze traditie houden we op 20 november in ere. Op die dag herdenken we tevens diegenen die in het afgelopen jaar van ons zijn heen gegaan.