Welzijn op Recept

Welzijn op recept is erop gericht om de beste zorg te leveren aan patiënt, cliënt en inwoner. 

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het traditionele ‘pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts patiënten door naar een welzijnscoach. Want klachten zoals vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak.

De welzijnscoach verwijst door naar één van de vijf ‘arrangementen’. Eén zo’n arrangement heet ‘Zingeving’. Bij verwijzing naar het arrangement ‘Zingeving’ wordt contact gelegd met professionals en vrijwilligers uit de kerken. De Raad van Kerken Heerenveen ondersteunt het arrangement ‘Zingeving’.

Welzijn op Recept

Op 1 juli 2021 is een pilot Welzijn op Recept gestart met 3 huisartsenpraktijken in gemeente Heerenveen. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar een welzijnscoach. Klachten zoals vermoeidheid en angstgevoelens hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk en eenzaamheid. Door actief bezig te zijn wordt de aandacht verlegd van de klacht of beperking naar de activiteit waar de deelnemer plezier aan beleeft. Dit heeft direct invloed op de levensvreugde, het zelfbeeld en het welzijn in ruime zin.

Integrale zorg

Welzijn op Recept is in hoge mate een vorm van integrale zorg. Integrale zorg is een andere manier van organiseren waarbij de patiënt en zijn hele leven centraal staat. Voor Welzijn op Recept betekent dit dat zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken om samen de juiste zorg te kunnen leveren.

Positieve Gezondheid

Welzijn op Recept in Heerenveen wordt ingezet vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

https://vimeo.com/715498999/9c58a55763