Friestalige dienst

Op zondag 12 juni houden we, uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen een geheel Friestalige dienst.
De Paastijd is afgesloten met het hoogfeest van Pinksteren. En vervolgens vieren we het feest van de H. Drie-eenheid. Als we in de katholieke kerk een viering beginnen, maken we een kruisteken ‘In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’.
Tot wie spreken we dan? We roepen God aan, de ENE God die zich aan ons openbaart als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. Het thema van deze viering is dan ook: ‘Drie en toch Eén’.
Een doordenkertje om vast over na te denken:
“Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, God die is, die was en die komt.”
Voorganger is pastoor Tjitze Tjepkema.
Graag zien we u op zondag 12 juni om 19.00 uur in de Goede Herder Kerk, Veenscheiding 15 Heerenveen.