Herdenkingsbijeenkomst 4 mei

Op 4 mei organiseert de Raad van Kerken Heerenveen  
een herdenkingsbijeenkomst met als thema:

VERLANGEN”

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 4 mei 2022 om 18.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 5
De duur van de bijeenkomst is zodanig, dat de aanwezigen zich daarna kunnen aansluiten bij de Stille Tocht.

Uw aanwezigheid bij deze bijeenkomst stellen wij zeer op prijs.

Herdenkingsbijeenkomst

Ook op 4 mei van dit jaar wil de Raad van Kerken in Heerenveen zijn maatschappelijke betrokkenheid tonen door het organiseren van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het kader van de dodenherdenking.

Het thema is “Verlangen”.
Wat heeft dit met 4 mei te maken?
Om daar achter te komen nodigen wij u van harte uit.

Medewerkers: Dik Bolkestein, Lykele Buwalda, Siep en Janneke van der Zee. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het mannenkoor ‘Jan de Roas Sjongers’ uit Nieuwehorne.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners uit de gemeente Heerenveen en vindt plaats in de Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 5. Aanvangstijd is 18.30 uur en eindigt om 19.15 uur, zodat men de mogelijkheid heeft om zich aan te sluiten bij de Stille Tocht, die begint om 19.30 uur bij Crackstate.

Bezoekers krijgen na afloop een bloem aangeboden om deze aan de voet van het oorlogsmonument aan de Van Maasdijkstraat te leggen. Dit als groet aan hen die voor een betere en rechtvaardiger wereld hun leven lieten.
Info 0513 633027