Week van gebed voor de eenheid van christenen

Van 16 t/m 23 januari vindt de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van christenen plaats. Elk jaar organiseert de Raad van Kerken in Heerenveen in januari een oecumenische viering in de kerk van de Baptistengemeente. Vorig jaar kon dat vanwege corona (lockdown) geen doorgang vinden en dat is ook dit jaar het geval.

De Raad van Kerken heeft echter alle aangesloten kerken materiaal aangeboden dat een plaats kan krijgen in de ‘eigen’ vieringen. En ds. Dorette van Houten geeft d.m.v. een video een toelichting bij de Week van gebed voor de eenheid. Klik daarvoor op de link hiernaast: https://youtu.be/VUJzZWVZ0kE