Week van gebed voor eenheid van kerken

De Week van gebed voor eenheid van christenen vindt plaats van 16 tot en met 23 januari. Het thema van de komende gebedsweek luidt: ‘Licht in het duister’. Christenen uit de hele wereld staan in deze week stil bij de ster van Betlehem. ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ (Matteüs 2 vers 2)

Meer informatie over de Week van gebed vind je hier https://bit.ly/3mQCPKt