Vooraankondiging Friese Kerkendag zondag 24 oktober 2021

Save the date: Friese Kerkendag 2021 op 24 oktober in Joure.

De Raad van Kerken in Fryslân wil de oecumenische dialoog bevorderen. Een oecumene die kan bijdragen aan ‘een bewoonbare wereld’. Sinds Simmer 2000 wordt eens in de vier jaar aan een plaatselijke Raad van Kerken gevraagd om een provinciale Friese Kerkendag te organiseren. 

Een dag waar rondom een thema activiteiten georganiseerd worden die mensen tot nadenken wil brengen.

Vorig jaar is reeds de keuze op Joure gevallen. De plannen moesten een jaar worden uitgesteld in verband met corona.

De Friese Kerkendag 2021 wordt gehouden op 24 oktober 2021 in de kerken van de Protestantse Gemeente, de Heilige Christoffelparochie en de Doopsgezinde Gemeente te Joure en in twee scholen.

Een keur aan bekende sprekers belicht een aantal onderwerpen, waaronder ‘Groen Geloven’, ‘De kerk van morgen’ en ‘Kerkbeheer. Ook is er een programma voor jongeren.

Na de vakantieperiode hoort u meer van ons!

Hoewel de website nog niet helemaal definitief is, treft u daarop meer informatie: www.friesekerkendag.nl.Telefonische informatie via contactpersoon Ben Hogeterp, 06 5788 2997.