Reageer

 
De foto's op de site zijn mooi gemaakt, uitgezocht en geplaatst. Mijn complimenten. Maar ook mijn complimenten voor het maken en onderhouden van de site.
Groeten Johanna
 
 
 
Dag Corry en andere leden van de stuurgroep,

Wij willen jullie complimenteren met de prachtige Kerkendag op 7 oktober.
Alleen maar positieve geluiden gehoord.
Zelf heb ik opening en slotviering meegemaakt en een workshop van Hinne Wagenaar.
Joris was in het Posthuis en vond het programma prachtig.
Jullie hadden een zeer gevarieerd programma.
Petje af dat dit allemaal gelukt is.
Ook alle ingeschakelde vrijwilligers waren goed voorbereid op hun taak.
Jammer dat sommige locaties wat verder weg waren.
In een tijd van somberen over geloof en kerk een inspirerende middag! Dat doet goed.
Nogmaals alle lof.
Kunnen jullie en wij allen met dankbaarheid op terug kijken.
 
Hartelijke groet, mede namens Joris, Baukje Groenevelt                                   
 
 
 
Door omstandigheden reageer ik wat laat, maar ik wil even laten weten, dat wij de kerkendag geweldig georganiseerd vonden met een wel heel uitgebreid programma. Het was moeilijk kiezen.
Ik hoop dat jullie er na het vele werk met een goed/tevreden         
gevoel op terug kunnen zien.
                                                  
Aliede Schaap.
                                            
                                                


"Ik vond het een geweldige middag, vooral de opening met die jongeren was een heel rake zet. Het maakte zeer veel indruk.
Ik ben oa in de moskee geweest en werd daar heel prettig ontvangen.De hartelijkheid en toegankelijkheid en openheid die de mensen daar naar voren brachten, heeft mij verwondert. Ook naar het christendom toe, het voelde aan dat zij daar waardering voor hadden. 
Hun mensvisie is niet zo erg verschillend van de onze, dit verbaasde mij. En dan bedoel ik dat er zo open over gesproken werd..
De uitleg over hun godsdienst was goed en nieuwsgierig.
Jammer dat er in Nederland geen opleiding is voor imams. Omdat zij hier een verblijfsvergunning krijgen voor 5 jaar moeten ze weer terug. Ze krijgen in Turkije wel een cursus 'normen en waarden Nederland', maar zij leven natuurlijk wel in Turkije, dus zal dat altijd anders zijn dan wanneer ze  hier in Nederland zouden wonen.
Theo Bergstra

"In beweging. Allereerst de complimenten voor de opzet van deze dag, heb de lezing over het nieuwe klooster en de slotviering meegemaakt.
Toch moet er mij iets van het hart waarom ik niet meer in beweging kom om iets samen met andere kerken op te zetten.
a. de onvoorwaardelijk steun van de PKN aan een land, dat vele conventies van de U.N. niet nakomt en de mensenrechten in vele opzichten niet respecteert
b. dat volgens de Heidelbergse Cath. de mis nog steeds een vervloekte afgoderij is. Gelukkig heeft de vrijgemaakte G.K. in Barneveld/Voorthuizen  dit geschrapt."

Bauke Visser
"Eindelijk was het dan zover. Vol verwachting waren al die mensen in de grote zaal van Trinitas, want het werd maar niet stil. Het toneelstukje was al begonnen en Corry stond  een poosje te wachten. De interactie was al begonnen nog voor de kerkendag was gestart. Deze tijd is de tijd van het shoppen en daarvoor was er een ongekende keuze. Persoonlijk vond ik dit aspect het meest lastige. Ik wilde het maximale eruit halen zonder iets belangrijks te missen, maar hoe doe je dat? Erg leuk vond ik het feit dat je door Heerenveen liep en flink wat mensen met blauwe boekjes allerlei kanten op zag lopen, elkaar glimlachend toeknikken met een uitdrukking op het gezicht van, ""ja, wij ook, leuk he?""
Harmonie in verscheidenheid, zoals de slogan van de RvK-Heerenveen luidt.
Het was een goede dag en een mooie beloning voor al het gedane werk."
Siep van der Zee