Welkom bij de Raad van Kerken Heerenveen


De kerken, aangesloten bij de Raad van Kerken in Heerenveen, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld.
 
Zij doen dat vanuit het geloof in God de Schepper,
wiens heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus
en wiens Geest bezielt en levend maakt.


 
De Schrift vormt voor hen de basis en de bron van voortdurende bezinning en vernieuwing.

Bij de Raad van Kerken Heerenveen zijn 4 lid-kerken aangesloten:

Baptisten Gemeente Heerenveen

Kerkgebouw Pniël
Leliestraat 3-5
8441 DD Heerenveen 
Diensten: Elke zondag 10.00 uur    Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd 
Kerkgebouw            Vermaningsteeg 5-9
                               8441GB Heerenveen
Menniste Wurkpleats Kerkstraat 36
                                8441 EZ Heerenveen
Diensten: Elke zondag 10.00 uur 
                 m.u.v. de eerste zondag van de maand.
                                            http://www.dgheerenveen.doopsgezind.nl/Protestantse Gemeente Heerenveen:  http://www.protestantsegemeenteheerenveen.nl/                                                                               

Protestantse Wijkgemeente Trinitas                                  

Coehoorn van Scheltingaweg ,                                       

8442 EZ Heerenveen                                                   

Diensten: ochtenddiensten 9.30 uur en 19.00 uur                                                                                        ProtestantseWijkgemeente Heerenveen - Zuid                

De Sionskerk   

Marktweg 55,8451 CD Oudeschoot                                      

Diensten: ochtenddiensten 9.30 uur
 


       


De Skoattertsjerke                                                             Schoterlandseweg 24                                                         

 8451 CP Oudeschoot

                      


HH. Petrus en Paulusparochie Heerenveen   

De Heilige Geestkerk

Crackstraat 1                                                                          8441 ES Heerenveen

Vieringen: elke zondag 10.00 uur

www.petrusenpaulusparochie.nl/heerenveen


 


Waarnemend leden:
Nederlands Gereformeerde Kerk 

De Goede Herder kerk  
Oude Veenscheiding 15 
8446 LC Heerenveen
Diensten:  01/04 - 01/10: 9.30 en 19.00 uur
                  01/10 - 01/04: 9.30 en 17.00 uur

 http://heerenveen.ngk.nl/


 
 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakte Heerenveen 

 De Fonteinkerk

 Pres.Kennedylaan 15                                               

8442 JE Heerenveen                                   

Telefoonnr: 0513 67924                               

Elke zondag dienst om 9.30 en 16.30 uur

 http://www.gkvheerenveen.nl/
Vrije Baptisten Gemeente Elim
Tuymelaarstraat 2,
8442 AW Heerenveen

Samenkomsten zondag 10.00 uur
in het Bornego College,
Ds Kingweg 1, 8446 KZ Heerenveen.
vbg-heerenveen.nl/

                                                                            


Apostolisch Genootschap
Piet van der Hemstraat 2
8442JT Heerenveen
Iedere zondag eredienst om 9.30 uur