archief‎ > ‎Programma Volwassenen‎ > ‎

Uitgebreid programma overzicht

Gemeenteplein: Korps Leger des Heils.
 
   
                                                  

Opening Trinitas:
13.00 – 13.30    Opening verzorgd door leerlingen
 van het R.O.C Friese Poort in Leeuwarden.       

 
Trinitas: 
14.00 – 15.00 

 

Marnix ten Kortenaar:
“Samen sprinten naar het nieuwe Jeruzalem” 

Presentatie 20 tot 40 pp.

             

14.00 – 15.00    

Ds Jaap Overeem “Als er geen netwerk is, is er ook geen gemeente”

  Workshop

 

14.00 – 15.00    

Ds Wim Beekman 

“Toekomst dorpskerk”  

inleiding                        

                           

15.30 – 16.30    

Ds Hinne Wagenaar  Pionieren in Jorwert met St.Nijkleaster  

inleiding

                  

14.00 – 15.00    

Jonnie Bosch  Ik ben anders net als jij".

workshop

 

15.30 – 16.30    

Ds. Annemarie Klomp-Hogeterp “Vieren in geuren en kleuren”

workshop, max 20 pp. 

 

15.30 – 16.30    

Ulbe Tjallingii  Hoe inclusive is jouw kerk?“  

workshop

  

Rooms Katholieke kerk:

14.00 – 15.00    
Yme vd Valk  en Jan Alferink  
“Zing en kom in beweging “ 
sing- inn
 muziek
 
15.30 – 16.30    
Albert Koekoek en Tjitte Wever 
“Veelkleurige lofprijzing                 
sing- inn muziek

 

RK – Skûtsje:

15.30 – 16.30    

Anton de Vries 

Film “Ten”film en dialoog  

             

’t Centrum:

14.00 – 15.00 

15.30 – 16.30  

  

Pieter Krijthe 

“In beweging verbeeld” 

workshop schilderen, 15 personen.

 

Turkse Moskee:      

14.00 – 16.30  en 15.30 – 16.30

Dialoog (moslim en christenen) Max. 30 pp.                  

 

Programma jeugd:
6 – 12 jaar

St Jozefschool:   

Het mysterie van de 5 koffers

!

De inhoud daarvan biedt vijf verschillende activiteiten.

 Stands:

 

 
Trinitas:  
De band Trinity
Oud Katholieke Parochie
Tsjerkepaad
Pioniersplekken PKN
Armoedesignalering en         
            schuldhulpmaatjesproject 
YMCA 
Catechesemateriaal voor mensen met         
            verstandelijke beperking
Picto-Alpha
Geloof en Homoseksualiteit
Solidair Friesland
                
PKN Steunpunt Noord
Stichting Jeugdhulp Friesland - 
            afdeling werving pleegouders
Christenen voor Israel
Nederlands Bijbel Genootschap
Kerkopkop
Krúspunt

Raad van Kerken Trinitas /  Gemeenteplein.

Posthuis theater:

14.00 – 15.00    

Ds. Korneel Roosma “Anne Zernike” toneel


15.30 – 16.30    
Johanneke van Liemburg / Hindrik van der Meer  “Fedde Schurer”   
inleiding en zingen

Pniël:

14.00 – 15.00    

Hindrik van der Meer 

“Inspirerende Friese lieten”

 

15.30 – 16.30    
Lechajim “As de rabby sjongt” 
Joodse liederen, muziek en Joodse humor

Doopsgezinde Kerk:

15.30 – 16.45    

Feestelijk concert 

Wieke Ubels (sopraan) en Gerrie Meijer (orgel)


Basisschool De Hoeksteen

14.00 – 15.00 en 15.30-16.30

Ds. Hans Jonker en ds Anneke Wouda

"Waarvoor kom jij in beweging?

workshop ‘Bibliodrama'

 
Sionskerk: 
14.00 – 15.00   
Hylke Speerstra   “Alles is liefde”  
Preek van de leek        

15.30 – 16.30   

Lutz Jacobi De groenste politicus van 2009      Preek van de leek 


14.00 – 15.00   

Geloven en boer zijn


Skoattertsjerke:

14.00 – 15.00   
Louiza Saitova  is wegens ziekte verhinderd te komen. 

15.30 – 16.30   
Bisschop De Korte
“Zorg voor de naaste vanuit christelijk perspectief ” presentatie

Gebouw Apostolisch Genootschap:

14.00 - 16.30   

Kleurrijk Fryslân  

“Anders geloven”  workshop


Aanloophuis ‘Oer de Brêge’:

15.30 – 16.30   

“Een bakkie troost”

Een ontmoetingsplek.  


12 tot 17 jaar

R.K  kerk:

14.00 – 16.30  en 15.30 – 16.30

Abseilen!

Van de kerktoren van de RK-kerk te Heerenveen

Pniël:

14.00 – 16.30  en 15.30 – 16.30

Namibië Workshop door leerlingen van de Friese Poort  o.l.v. drama docent Gooitsen Eenling


Stands:

Sionskerk: 

Zeven werken van barmhartigheid

Stichting Present

Dorcas Hulp

Boliva

“Bouwen met Bouma’s '

            Projecten in de derdewereld'

Oikocredit

Raad van Kerken 


Gebouw Apostolisch Genootschap:

                Kleurrijk Fryslân

     Comments