archief‎ > ‎Programma Volwassenen‎ > ‎

Huiskamergesprekken

Help! Mijn kind ‘doet er niet meer aan’!

 

Bij kinderen opvoeden gaat het er om, dat zij op eigen benen gaan staan.  Hen zo grootbrengen, dat zij zelfstandige keuzes kunnen maken. Een uitdagend proces.
 

Ouders kijken bij het uitvliegen vol spanning toe: “Zal het goed gaan? Hij/zij kan zo vergeetachtig, zo naïef, zo meegaand, zo afhankelijk e.d. zijn. Hebben zij hun kinderen niet te beschermd groot gebracht? Er zijn bij het uitvliegen zoveel gevaren. Zullen zij bij het  uitvliegen niet vallen en wie vangt hen dan op?”
 

Meestal gaat het goed. De opvoeding tot het op eigen benen gaan staan heeft resultaat. Zelfstandig slaat het kind bij het nest verlaten de vleugels uit en vindt een eigen weg. De volwassenheid blijkt ook, doordat het durft afwijken van het doen en laten van de ouders. Veelal tot hun tevredenheid en met gepaste trots zien zij wat hun kinderen presteren.

 
Soms en tegenwoordig vaker dan vroeger, stijgt, wat betreft het gaan van eigen wegen t.a.v. het geloofsleven bij ouders de verontrusting. Zij hebben hun kind, zoals in Marcus 10 : 13 bij God gebracht en in overeenstemming daarmee, groot gebracht in het vertrouwen, dat Jezus net als in Marcus, zegt: “Deze hoort bij mij.”
 

Bij het uitvliegen kiezen de kinderen soms andere wegen.  Soms, naar het heet, van 'God los'. Dit baart ouders zorgen.
 

Enkele suggesties tot discussievragen in een willekeurige volgorde:

    1 Kunt u zich die zorg voorstellen?
    2 Is dit het nadeel van 'de kerk in beweging'? Vroeger was er veel meer continuïteit.
    3 Leefden kinderen veel meer zoals hun ouders hen hadden voorgeleefd.
       Over dat voorleven gesproken. Stel, voorafgaand aan uw begrafenis heeft de predikant, die     
      de begrafenis zal leiden een gesprek met uw kinderen. Hij vraagt daarbij aan uw kinderen:  
      “Jullie zeggen, dat jullie vader/moeder geloofde, maar waaraan merkten jullie dat?” Wat
      zouden uw kinderen dan antwoorden?
    4 Wat hebben ouders van kinderen die, 'er niet meer aan doen', er aan dat God ooit  zei: “Laat
       hen tot mij komen!”
    5 Wat vraagt deze ontwikkeling van een kerk, die 'in beweging' wil zijn?

 

 

Comments