archief‎ > ‎Programma Volwassenen‎ > ‎

Ds.Hinne Wagenaar

Ds. Hinne Wagenaar Hinne Wagenaaris één van de ‘geestelijke vaders’ van het project Nijkleaster, een Pioniersplek die in eerste instantie zal functioneren vanuit de bestaande voorzieningen in Jorwert, vooral vanuit de kerk die daar speciaal voor zal worden aangepast. Stichting Nijkleaster beijvert zich voor een nieuw klooster in Friesland. Dit nieuw klooster wil een centrum vormen waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken om op adem te komen, en tegelijk een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten in liturgie en gesprek, studie en werk, plezier en re-creatie. De doelstelling is om nieuwe wegen te zoeken voor het evangelie en op deze wijze een aandeel te leveren aan persoonlijke, maatschappelijke en kerkelijke vernieuwing.

Nijkleaster wil een open centrum vormen, open naar de wereld toe. Mensen kunnen voor kortere of langere tijd in Nijkleaster verblijven. Nijkleaster is in intentie open en oecumenisch, maar Protestant van oorsprong. Mannen, vrouwen en kinderen van een diversiteit aan kerken en tradities zijn van harte welkom. "Wij willen wortelen in de eigen Friese cultuur en geschiedenis, en tegelijk open staan voor de wereldwijde oecumene".

Comments