archief‎ > ‎Programma Volwassenen‎ > ‎

Anton de Vries

Pastoor Anton de Vries met de film ' Ten'

Een film van Abbas Kiarostami, een Iraanse filmmaker, bestaat uit tien korte scènes die zich afspelen tijdens een rit in een auto. Een naamloze vrouwelijke bestuurster is de hoofdpersoon van de film.

We zien haar met haar zoon, haar vriendin en wat toevallig opgepikte personages gesprekken hebben, terwijl zij rijdt.
Er is geen duidelijke verhaallijn, ook al blijft de bestuurster het enige personage dat in alle scènes voorkomt. De gesprekken die ze voert hebben voornamelijk te maken met de positie van de vrouw in Iran. De film wordt feministisch genoemd, maar dat is misschien wat te eenzijdig gezien. Kiarostami is boven alles een scherp waarnemer, die film ziet als een manier om de werkelijkheid in al zijn complexe facetten te vangen.

Openhartig wordt er gesproken over allerlei onderwerpen die je niet verwacht in een film uit een streng islamitisch land. Seks, echtscheiding, religie, emancipatie en opvoeding zijn slechts enkele van de thema’s die aan de orde komen. Het leven in Iran lijkt helemaal niet zo anders als hier. Maar alles kan slechts gezegd worden in de beslotenheid van een auto…….

Comments