archief‎ > ‎

Programma Volwassenen


13.00 uur
Opening:  
Trinitas is de gloednieuwe kerk van de Protestantse Gemeente Heerenveen.
Daar staat ons een verrassende opening te wachten!!
Deze zal met enthousiasme worden verzorgd door leerlingen van het ROC Friese Poort in Leeuwarden. Dit onder de inspirerende leiding van Gooitsen Eenling.

 
 
 
 
 
 

14.00 - 16.30 uur Tussenliggende activiteiten:
Voor volwassenen bestaan deze uit drie onderdelen, die verzorgd worden door de verschillende gasten hieronder vermeld.
 
Overzicht programma en standhouders: lees verder>>
Toelichting per onderdeel: zie hier onder.
 
17.00 uur Afsluiting:                              
De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk viering om 17.00 uur in de

Rooms Katholieke kerk in het Centrum van Heerenveen.

In deze viering hopen voor te gaan: Jan Alferink (RK),

Neli de Haan (Baptist) en Bouke van Brug (Prot.)

En verder zijn er bijdragen van een aantal jongeren en burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen.

De samenzang wordt begeleid door een koperkwartet

o.l.v. Piet Bergsma.

‘Droom de hemel maar open, zing maar tegen beter weten in,

zing en droom maar van de mens die je mag worden’.

Met deze veelbelovende woorden gaan wij daarna

de wereld weer in.

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Uit het ruime aanbod van onderstaande activiteiten kunt u twee kiezen elk van een uur.

 

                                             

                                           

                            geloof in beweging              

 

Onderstaande twee voorstellingen vinden plaats in het Posthuistheater. Mensen die vooruit een plaats willen reserveren, verwijzen we naar de site van het Posthuistheater -- toneel. http://www.posthuistheater.nl/

aanvang 14.00 uur
Ds.Korneel Roosma- de Vries in een solo- toneelstuk als Anne Zernike.
Ds. Korneel Roosma is voorganger bij de Doopsgezinde Gemeente Holwerd, Blija en Ternaard en geïnspireerd door Anne Zernike.....
 
 
     

 _______________________________

               


Pieter Krijthe

"IN BEWEGING VERBEELD"

Welke mogelijkheden zijn er om met beeldende middelen uiting te geven aan beweging? Tijdens een creatief uur samenwerken . . .    lees verder>> 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 

Hindrik van der Meer,
de bekende muzykman
út Goaïingea met
‘inspirerende lieten’
Mannichien yn Fryslân hat se wol songen: de lanlik bekend wurden lieten sa as "Eén zwaluw maakt zomer"......,
Zingen..
...
                          met Yme van der Valk en 
Jan Alferink.

Zingen zet in beweging.

Eenstemmig, meerstemmig, veelstemmig. Uitbundig of verstild, maar altijd met passie, met emotie. Met liederen die ons vertrouwd

zijn, maar juist ook met

liederen die een nieuwe dimensie aan ons geloof

willen geven.

Een nieuw lied(boek) als uitdaging, als nieuwe kans....... Zing en kom in beweging!


  
Marnix ten Kortenaar

'Samen Sprinten naar het Nieuwe Jeruzalem’

Er zijn veel sporters die gaan voor goud, toch kan er maar een winnen. Waar ligt dat aan? Was de focus fout? 


Of was de ander gewoon beter?

Hadden ze beter moeten trainen? Vaak komen de inzichten als de wedstrijd voorbij is…                                                             

lees verder>>               
                                   

     

  


    
                                          
                   gemeente in beweging
                                     
                 
Ds.Jaap Overeem (gemeente en sociale media)Jaap Overeem

Tweederde van de jongeren tussen de 15 en de 30 jaar heeft een smartphone, waarmee een belangrijk gedeelte van hun sociale leven zich online afspeelt. Wil je als kerk deze groep bereiken? lees verder>>

 
 
 

Hinne WagenaarDs. Hinne Wagenaar

(pionieren in Jorwert
met St.Nijkleaster)

 

is één van de ‘geestelijke

vaders’ van het project

Nijkleaster

 
 
  
 
  
 
Mevrouw Jonnie Bosch (regioconsulent van “Sien” (belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking)
"Ik ben anders net als jij".
In de workshop ‘Ik ben anders net als jij’ gaan we met elkaar kijken hoe we in onze gemeenten antwoorden kunnen vinden op de vragen: Wat kan onze gemeente, wat kunnen wij, wat kan ik betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking? lees verder>> 

 
                                
                         wereld in beweging
 
                      
Bisschop Gerard de Korte

Bisschop de Korte zal spreken over de zorg voor de naaste vanuit christelijk perspectief. In zijn inleiding zal hij vanzelfsprekend aandacht besteden aan een aantal Bijbelse noties rond dit thema. Hij zal ook ingaan op het centrale principe van het christelijk sociaal denken.

Tevens zal hij een en ander actualiseren voor de huidige samenleving.

 
Pastoor Anton de Vries met de film 'Ten'
een film van Abbas Kiarostami, een Iraanse filmmaker, bestaat uit tien korte scènes die zich afspelen tijdens een rit in een auto. Een naamloze vrouwelijke bestuurster is de hoofdpersoon van de film. lees verder>>

  

Kleurrijk Fryslân/Het Apostolisch Genootschap

Middag van ontmoeten en verdiepen,

getiteld: Sleutels tot de Ziel.

 

Deze middag wil bezinning en religieuze beleving bieden met andere werkvormen dan het gesproken woord.  

lees verder>>

 

 
 

Turkse Moskee

Hesselstraat 1

Ontvangst met een Turkse traktatie

Power Point presentatie:

Korte uitleg van de Islam

Gebedsruimte bekijken, natuurlijk zonder schoenen. Er is ook ruimte voor dialoog.

 
Korps Leger des Heils
speelt op het gemeenteplein..... 

aanvang 15.30 uur

Johanneke Liemburg sil sprekke oer Fedde Schurer (1898–1968), de dichter, sjoernalist en politikus, dy’t him yn dat ramt sterk makke foar it Frysk.

Johanneke Liemburg is burgemeester van de gemeente Littenseradiel

en it ûnderwerp wêrop sy promovearre is Fedde Schurer is. lees verder>>
Hindrik van der Meer sil mei syn kwartettenkoar
tusken troch lieten sjonge fan Schurers Gitaer by it boek’ die op e nij útjûn binne.
_______________________________

Hylke Speerstra:
Skriuwer fan û.o.:
De Oerpolder 
De kâlde krústocht 
It wrede paradys


preek van de leek:
"Alles is liefde”
.......................“Over mensen in beweging”

Hylke Speerstra is de bêst ferkochte en dêrmei bekendste libjende Fryske auteur. Hy skriuwt yn it Frysk en it Nederlânsk. Sadwaande hat er yn de rin fan de tiid ek nochal wat namme opboud bûten Fryslân. Foar it grutste part kin syn wurk ta de non-fiksje rekkene wurde, mar syn jongste wurk skaait aloan mear út nei in mingfoarm fan fiksje en non-fiksje, in literêre foarm dy’t men – mear as yn Nederlân – foaral yn de Angelsaksyske lannen tsjinkomt.
 "Waarvoor kom jij in beweging?
(Bibliodrama)

Hans Jonker

Anneke Wouda 
Bijbelse beeldtaal komt tot leven en we vinden een antwoord op de vraag waar raakt het mij zelf? Aan de hand van drama, expressie, oefeningen en/of beweging gaan we aan de slag.  lees verder>>

     

Johan Koers schreef ter gelegenheid van dejubilea, die Doopsgezinde Gemeente Heerenveen
dit jaar viert, het
Divertimento per organo  
(2012)

 leesverder>>
 
 
Albert Koekoek en Tjitte Wever:
“Veelkleurige lofprijzing”
God belooft Zijn tegenwoordigheid, daar waar zijn lof gezongen wordt. Spannend om daarmee aan de slag te gaan, want dit spreekt niet vanzelf......

lees verder>>

 


 

 

 

  

 


 


Ds.Ulbe Tjallingii (geloof en homoseksualiteit)

De kerk moet, gehoorzaam aan het Evangelie, een super veilige plek zijn voor alle mensen
 
 
 

 
Ds. Wim Beekman en (toekomst dorpskerk)
"Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de kleine
dorps- kerk toekomst heeft......
 
 
  
Ds. Annemarie Klomp- Hogeterp

(Geestelijk Verzorger Talant)

Annemarie Klomp- HogeterpJe wilt graag de Bijbelverhalen delen met mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

Je wilt ze vertellen over God, over Jezus, over de Geest, over de wonderen, overover Jezus, over de Geest, over de wonderen, over....

Maar, mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking begrijpen lang niet alle woorden. Wat nu?

In deze workshop leren we andere manieren van ‘vertellen’gebruiken. ……. lees verder>>  

 
  
 


  
    Lutz Jacobi (preek van de leek)
jacobi
    Lutz Jacobi, geboren in Katlijk is sinds 1985
    lid van de PvdA.                                             
 
 
Louiza Saitova 
De van oorsprong Tsjetsjeense Louiza Saitova brengt een wonderlijke combinatie van Russische klanken, opzwepende ritmes én Friese teksten op een fantastische manier ten gehore. 
Sinds eind 2011 is Lo uiza ambassadeur van VluchtelingenWerk Noord-Nederland.
leesverder>>

   
 
Lechajim met ‘As de rabby sjongt’

Joodse liederen en muziek worden op luchtige wijze afgewisseld met grappen en verhalen.


leesverder>> 
Aanloophuis 'Oer de Brêge'  
 
 
 "Een bakkie troost

  Een ontmoetingsplek, 

  een rustige plek"

  
 
 
 
 
. met een gezellige, huiselijke sfeer
. waar iedereen welkom is
. waar mensen elkaar ontmoeten
  voor zomaar een praatje  
. waar een krantje wordt gelezen
  of een kaartje wordt gelegd
. maar waar ook gelegenheid is voor
  een ernstiger gesprek.

 

 

Werkgroep Kerken & Landbouw Fryslân:

 

De werkgroep geeft met beelden informatie over haar activiteiten en er wordt een beeld geschetst van o.a.

de geschiedenis van het boeren toen en boer zijn in 2012.., wat moet een boer zoal zijn en waarom heeft een boer hulp nodig.....

lees verder>>

 

 

 


Subpagina''s (25): Alle weergeven
Comments