archief‎ > ‎

Provinciale Kerkendag in Friesland 7 oktober 2012Logo


Deze Kerkendag Fryslân is interkerkelijk en wordt georganiseerd door de provinciale en plaatselijke Raad van Kerken.
Het thema van de provinciale kerkendag 2012 in Heerenveen is niet toevallig “Fryslân in beweging”. Beweging past bij Heerenveen als sportstad, maar beweging past ook bij mensen die inhoud willen geven aan hun leven. De kerkendag biedt in dit 
verband een inspirerend programma voor mensen die willen nadenken over geloof, kerk en wereld.                                                                  
                                                                          


       De centrale vraag op de kerkendag is:
          "Waarvoor kom jij in beweging?"Zie Youtube "Mensen wordt wakker"                             http://youtu.be/uxp6mLX-UvQ              
Volg ons ook op facebook: Fryslân-in-beweging 

Mijn dagelijks omgeving is één en al beweging. Als studentenpastor zie ik op de hogescholen studenten uit alle kanten van de wereld pratend en lachend heen en weer lopen.

Eén ochtend speel ik badminton, recreatief, maar toch wel fanatiek.

Aan den lijve ervaar je dan één en al beweging te zijn. Soms gaat het zo snel dat het lijkt dat je je niet zelf in beweging zet, maar dat het spel je overkomt.

Dat geldt niet alleen voor sport. Vaak is je niet meer duidelijk of je bewogen wordt of zelf beweegt. Je eigen denken wordt mede voortgestuwd door gedachten van buiten. Je gelooft bewust, maar het is een zalig gevoel te merken dat er ook in jou geloofd wordt.

Wat ons beweegt?  Dat moet een Geest van verbondenheid zijn. In die geest beweeg je je naar anderen toe en en word je zelf in beweging gebracht.

Zo komt het dat al die studenten met zeer verschillende achtergrond het zo goed met elkaar kunnen vinden.

Rein Veenboer 
Studentenpastor in Leeuwarden, 
verbonden aan Expect 
Voorzitter Raad van Kerken Fryslân
2 oktober 2012


Wat hat my as 72-plusser yn beweging brocht en docht dat noch altyd?

Ik tink, dat fral it ûnrjocht dat minsken, en dan benammen bern, oandien wurdt, dêr’t ik my fan myn leauwe út foar ynsette wol.

Dat begûn al yn de 60-er jierren mei Amnesty International. Moai dat ek de tsjerke dêrby belutsen is troch it skriuwen fan brieven te stimulearjen. Sa haw ik in tal jierren meiwurke yn de wurkgroep dy’t dat yn de Huzumer Oase organisearre. Mar ek yn it projekt fan ‘Kerk in actie’, ‘Kinderen in de knel’, fyn ik dêr wat fan werom.

Likegoed kaam ik yn beweging foar it berneboek, it boek foar Fryske en Nederlânske bern, mar ik haw dat ek dien foar berneboeken yn lannen as Letlân, Uruguay en Yndonesië. Bern hawwe ommers rjocht op it bêste, net allinne foar iten en sûnens, mar ek wat har geastlik yn boeken bean wurdt.

Jant van der Weg                                                 3 oktober 2012

Waarvoor kom ik in beweging?

Het laatste jaar is mijn beweging vooral gericht op Oergong "Het huis van bezinning en bezieling" naast de Doopsgezinde Kerk van Leeuwarden. De oude kosterswoning is heringericht als meditatieve ruimte, waar je als Abraham zit onder een sterrenhemel als plafond. Deze rustieke ruimte nodigt als vanzelf uit om je te bewegen naar innerlijke stilte, om van je hoofd naar je hart te gaan.

Waarom kom ik daarvoor in beweging?    

Essentieel voor mensen is ruimte om te groeien in geloof en leven met God en mensen. Zelf heb ik veel inspiratie opgedaan bij mijn reizen naar oecumenische geloofsgemeenschappen als Taizé, Grandchamp en Iona. Via stilte en gesprekken heb ik mezelf beter leren kennen en daarin ook God als bron van mijn bestaan. Vanuit die bron wil ik het levende geloofswater graag delen met anderen in Oergong. Zulke meditatieve plekken, waar mensen gekend worden en begeleid in geloofsgroei, horen bij inspirerend kerk-zijn.

ds.Tjitske Hiemstra,                          Doopsgezind predikant Leeuwarden

3 oktober 2012

Bewegen naar de Ander door de ander. 

Geloven zet mensen in beweging. Een beweging naar de ander. Lopen voor je leven is een pelgrimsreis waarin je de ander kunt ontdekken en ontmoeten. Samenleven is een doorgaande ontmoeting met alle kanten van het leven, ook de pijnlijke.

Ik geloof dat mensen gelijke rechten en kansen hebben. En ik geloof dat je als mens kunt helpen om recht te maken wat krom is. Wat niet goed verdeeld is in het leven hoeft geen natuurramp te zijn. Het is vaak door mensen veroorzaakt. Veel leed kan ook door mensen worden verzacht, voorkomen of veranderd.

Daarom geloof ik. In God en in mensen. Om troost en bemoediging te vinden. In gebed, stilte en verkondiging. Bij het delen van brood en wijn. Daarin herken ik Hem. Delen door te geven. Door een helpende hand te reiken. In beweging naar de Ander, door de ander. 

Jan Bosman 

Foto: vredeswake, elke laatste donderdag van de maand van 18.30 – 20.00 uur op de Lange Pijp in Leeuwarden.

3 oktober 2012

 


In sommige dorpen rennen mensen achter de brandweer aan. 

Ze horen de sirene of zelfs maar de aankondiging ervan en daar gaan ze. 

Toen ik een van hen vroeg waarom, was zijn antwoord: Ik hoor dat het daar gebeurt en dan kan ik niet stil blijven zitten.

Ik kom in beweging als ik hoor dat woorden hebben vlam gevat. Of dat er ergens een lied ligt te smeulen. Ik kan niet blijven zitten. Mijn handschrift beweegt naar waar het gebeurt. Zo schrijf ik een liedtekst voor de gespreksgroep van kleurrijke mensen, die net als wij allen, verstandelijk beperkt zijn. Of schets een toespraak voor een droef dankbare vader die op de bruiloft van zijn dochter iets ‘als van de kerk’ wil zeggen. Bij de rooksignalen van vastgelopen verhoudingen krabbel ik een lied in het donker. Misschien nu ook voor jou. Hier is het.  [  Een wandelcanon uit Zierikzee.pdf  Een wandelcanon uit Ziereikzee.pdf]

Michiel de Zeeuw, Zierikzee                               2 oktober 2012

                               Ruurd Walinga uit Leeuwarden:

 

Als cabaretier-evangelist kom ik graag in beweging om het evangelie heel origineel als de Blijde Boodschap over te brengen. Jezus' eerste wonder was het veranderen van water in wijn en dat is mijn motto ook. Mijn toehoorders volop te laten genieten, hen met andere ogen de wereld in laten kijken. Daarnaast zet ik me als bestuurslid veel in voor Stichting Present. In eerste instantie om christenen de mogelijkheid te bieden om de handen en voeten van Jezus te zijn in deze maatschappij. Er zijn zoveel mensen in onze samenleving die hulp nodig hebben en gelukkig zijn er ook zoveel mensen die willen helpen. Als Present brengen we die groepen met elkaar in contact. Op deze manier brengen we een beweging op gang van dat het normaal wordt om naar elkaar om te zien. In Fryslân zijn er vijf afdelingen van Present.

(www.waterinwijn.nl of www.stichtingpresent.nl


Energie = beweging

Om in beweging te komen heb je energie nodig. En die energie krijg je door voldoende brandstof uit eten en drinken. Maar energie krijg je ook door dingen te doen die je leuk vindt. Je kwaliteiten en talenten in te zetten. Ik krijg energie door groepen mensen te vertellen hoe “gemakkelijk” en fijn het is om je voor een medemens die je niet kent, (eenmalig) in te zetten met je eigen talenten en kwaliteiten. En die energie wordt omgezet in beweging wanneer de groepen zich dan opgeven bij Stichting Present om hun talenten en kwaliteiten eenmalig in te zetten voor iemand die ze niet kennen. Wetend dat de hulpontvanger zelf niemand om zich heen heeft staan, niet over voldoende gezondheid beschikt en niet de financiële middelen heeft om zelf de klus aan te pakken.  
En weet u wat het mooiste is? De beweging stopt niet. Want door het doen van een project, waar je niets mèèr hoeft te doen dan je talenten en je tijd te geven,  krijg je nog zoveel meer terug.  Een aantal voorbeelden:  Je leert andere mensen kennen die in een hele andere “leefwereld” leven;  Je krijgt dankbaarheid terug van de hulpontvangers, die zich door de vrijwillige inzet,  weer gewaardeerd voelen.  En dat geeft weer allemaal energie! Het mooie van energie is dat je deze alleen maar kwijt kunt door weer in beweging te komen!  En dan komen wij vanuit Stichting Present graag voor u in beweging!

Marijke de Vries
Coördinator Stichting Present Heerenveen

3 oktober 2012
Wat brengt mij in beweging?

Ik wil het leven van ouderen weer voorop zetten.
Niet de zorg en het oud zijn, maar het leven!
Daarin wil ik hun bewust maken, wie bent u, wat wilt u,
wat heeft u nodig, wat brengt u in beweging?

Daar spring ik op in…

Prachtig is het als ik zie dat iemand weer een uitdaging heeft, een passie!!
Of gewoon stil genieten van iets, zolang het voor iemand zinvol is.
Dan is voor mij de dag al goed!

Angela Kok
Medewerker welzijn
Theresia huis.

5 oktober 2012

Beweging

Ik hou wel van beweging. 

Zowel in de vorm van sport als in de vorm van verandering. 

Beweging zorgt ervoor dat het leven niet saai wordt; er is steeds wel weer iets nieuws om mee te maken. Het kan ook betekenen dat de dingen niet gaan zoals ik eigenlijk had gewild. Daar kan ik over het algemeen niet veel aan doen. Ik kan bijvoorbeeld niet de tijd terugdraaien om die nuttiger te besteden of het weer veranderen om altijd ’s winters te kunnen schaatsen. Zo is het leven nu eenmaal.

Maar andere dingen kan ik wel laten gaan zoals ik graag zou willen, door bijvoorbeeld toch niet te doen wat ik zelf graag zou willen doen, bijvoorbeeld lezen, maar samen te werken met anderen. YOLO, you only live once (je leeft maar één keer), wordt er weleens gezegd, dus je moet er het beste van maken met zijn allen. Samen sta je sterk!

Daar kom ik graag voor in beweging, voor helpen en voor samenwerken. Ik vind het fijn als ik iemand kan helpen, maakt niet uit met wat. En samenwerken vind ik ook leuk, het motiveert me om meer te doen. Samen gaan voor gezelligheid, voor liefde en voor wereldvrede, hoewel ik wel eens heb horen zeggen dat het laatste een onmogelijke opgave is, jammer genoeg. Maar ik vind dat je je daar ook best voor kunt inzetten, door vriendelijk en behulpzaam te zijn tegen je medemens. Alle beetjes helpen, toch? Ik geloof dat de wereld veranderen in een betere plaats begint bij jezelf.

 Rhanna Roscher                                            Scholier Bornego College                                     30 september 2012

Wij hebben in onze beide gemeenten dit jaar gekozen voor het thema: Gemeente in beweging. Op de startzondag  een  viering en daarna allerlei bewegingsspelletjes. Goed voor lijf en leden, en voor de onderlinge band. We zullen op allerlei manieren in beweging komen. Bijv. iedere maand een wandeltocht (pylgertocht) langs open kerken in Friesland. Overal gaan de deuren open en worden we gastvrij ontvangen. Ik denk  aan Tsjerkepaad, de beweging van open kerken in Friesland, waaraan deze zomer meer dan 250 kerken meededen. Aan bewogen mensen, die door hun geloof worden geïnspireerd en om elkaar geven. Ik moet denken aan muziek en liederen die ons in beweging brengt. De Provinciale Kerkendag is op zondag 7 oktober, Israëlzondag. De groep Lechajim, brengt dan liederen, verhalen en grappen uit de Joodse traditie (Chassidim) in “As de rabby sjongt”. Je zult het zien: Als de rabbi gaat vertellen, zingen, dansen  … dan wil je meedoen.

Gerrit Groeneveld,voorganger Protestantse Gemeenten Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum en actief in de oecumene, o.a. als algemeen coördinator van de StichtiTsjerkepaad.    

3 oktober 2012

Mijn dagelijkse werk bestaat uit het begeleiden en ondersteunen van mensen aan de onderkant van onze samenleving . 

Dat deze mensen grote problemen hebben spreekt voor zich. 

Te denken valt aan verslaving ( mede daardoor gezondheidsproblemen )schulden,eenzaamheid enz 
Om vanuit de eigen kracht van deze mensen te werken en zodoende proberen het herstel op gang te brengen naar een menswaardiger bestaan.
Dit zet mij in beweging. 

Klazina Aarts-Haitsma.
Maatschappelijk Zorg en ondersteuning ZIENN 
Leeuwarden.
3 oktober 2012


Ik ben Louise Riemersma, 22 jaar oud, woon in Parrega en zit in het derde bachelorjaar van de opleiding Rechtsgeleerdheid in Groningen. Waarvoor kom ik in beweging? Ik hou van organiseren. Ik ben actief in het plaatselijke jeugdhonk, de jeugddienstcommissie, de club, het dorpshuis, de dorpskrant en de catechisatie. Daarbij kom ik veel in contact met de jongere jeugd. Ik merk dat zij behoefte hebben aan iets nieuws, daarom probeer ik om d

ingen anders te doen dan gebruikelijk. Zo maken we een jeugddienst totaal verschillend van een gewone kerkdienst, doen we bij club andere dingen dan vroeger en ook de catechisatie wil ik op deze manier gaan invullen. Ik streef ernaar om het zo voor de jeugd weer aantrekkelijk te maken. De jeugd is de toekomst, zij moeten het stokje later overnemen. Daarvoor kom ik in beweging. 

3 oktober 2012


Anina Hoogeveen is momenteel druk bezig met de voorbereidingen van het eerste concert in ‘Trinitas’. De band Trinity komt op 19 oktober optreden! Ze hopen dat deze band vele mensen mag bereiken en ze verwachten dat deze avond mensen letterlijk en figuurlijk in beweging brengt. Met de energieke en meeslepende muziek van Trinity kan dat bijna niet anders! Kom jij ook in beweging? Bestel dan je kaartje via kaartverkooptrinitas@gmail.com of koop je kaartje bij boekhandel ‘de Brug’ in Heerenveen.
1 oktober 2012

Ik kom in beweging als het gaat om ouderen. Vooral als het gaat om dementerende ouderen. Als het gaat om de wijze waarop wij met deze groep mensen omgaan. Teveel geld wordt besteed aan onderzoek naar de werking van medicijnen, betaald door de farmaceutische industrie, waarbij teleurstellende resultaten in een la terecht komen.                                          Ik pleit ervoor dat geld te investeren in het begeleiden van familie, professionals en vrijwilligers die dagelijks naast deze dementerenden staan. Door hen inzicht te geven in de ‘wondere wereld van de dementie’ ontstaat er een verbetering in het leven van deze ouderen en blijkt dat men tot meer in staat is dan gedacht.                                        
Door aan te sluiten bij de belevingswereld van mensen met beschadigde hersenen vermindert het faalgevoel en worden zij minder angstig. Door het op een herkenbare wijze inrichten van hun omgeving voelen mensen zich veiliger en prettiger. Dit gedachtegoed wil ik helpen verspreiden.

Simmie Koekkoek Wedman 
Locatiemanager Noorderbreedte
4 oktober 2012

 


Comments