archief‎ > ‎

Geschiedenis Kerkendagen

De Friese Raad van Kerken heeft in de zomer van het jaar 2000 voor het eerst een provinciale kerkendag gehouden. Sindsdien keert het evenement iedere vier jaar terug. Na Leeuwarden (2000), Bolsward (2004) en Sneek (2008) is nu Heerenveen aan de beurt. Kenners weten dan dat het voor het eerst is, dat de kerkendag in een dorp neerstrijkt, want de vorige edities vonden steeds plaats in één van de Friese elfsteden, maar Heerenveen – hoewel één van de grotere woonkernen in het noorden – hoort formeel niet tot de oude stedengordel die Friesland rijk is.
Leeuwarden Simmer 2000
kerkendag op 16 juli in de Bonifatiuskerk in
 

De Raad van Kerken bedacht om naast alle culturele evenementen de Fryzen om ûtens ook uit te nodigen voor een activiteitenmarkt en een viering.

In deze viering gingen de voorzitter van de Raad ds. H.G. Stavenga-van der Waals en ds. G. Groeneveld en pastoor J.R. van der Wal voor. Ook gaf Hindrik van der Meer met 'Festjebûs' zijn medewerking. Voor deze viering had Eppie Dam het lied 'As út it leech de swanneblommen', Hindrik van der Meer stond voor de muziek, geschreven.

Langzamerhand stroomde de kerk vol en het werd een prachtige middag met enthousiaste mensen. Bij de evaluatie van deze middag sprak de Raad de wens uit - zoals ook de in deze Simmer ontstane Slachtemarathon - ook één keer in de 4 jaar een Provinciale Kerkendag te organiseren.

Bolsward 29 augustus 2004 .  
 
 Dêr stean wy foar, dêr gean wy foar, leauwe, hope en leafde.

Met dit thema werd niet alleen de hoop uitgesproken om samen met elkaar de geloofsweg te bewandelen, maar hoopte de commissie dat de gehele presentatie van de kerkendag ook een Friese vertaling zou zijn van geloof, hoop en liefde, waar we voor staan en waar we voor gaan.

Iedere actviteit - zo schreef ds. Margarithe R. Veen, destijds voorzitter van de Raad van Kerken in Fryslân, was een bepaalde vertaling van ofwel geloof, ofwel, hoop, ofwel de liefde. Een vertaalslag die geinspireerd was door de Charta Oecumenica.

Gebeurtenissen

Het werd een prachtige zondag met een opening in de Broerekerk van de voorzitter van de organisatiecommissie ds. T. Osinga, waarna Ruurd Walinga de mensen trakteerde op diverse (Friese) gedichten en liedjes die gingen over de vraag wat leven en wat het leven is.

Alle kerken, maar ook sommige scholen en het stadhuis waren open en daar vond van alles voor jong en oud plaats. Daarnaast was er een actviteitenmarkt op de Appelmarkt.

In het stadhuis was Nico ter Linden en de harpiste Lija Hirsch en Gertru Pasveer met chassidische verhalen en joodse liederen te beluisteren en trok vele mensen waarna zij niet 2 maal maar 3 maal optraden.

Alle kerken, maar ook sommige scholen en het stadhuis waren open en daar vond van alles voor jong en oud plaats. Daarnaast was er een actviteitenmarkt op de Appelmarkt.

In het stadhuis was Nico ter Linden en de harpiste Lija Hirsch en Gertru Pasveer met chassidische verhalen en joodse liederen te beluisteren en trok vele mensen waarna zij niet 2 maal maar 3 maal optraden.

Forum 'Kerk en Samenleving'

Ook was er een Forum 'Kerk en samenleving' waar de vraag centraal stond of de politici iets verwachten van de kerk in het geheel van de samenleving. Klaas de Vries, 2e kamerlid Pvda, gerben Hoogterp, gemeenteraadslid Groenlinks, Tineke Huizinga_Heringa, 2e kamerlid CU en Margreeth Smilde 2e kamerlid CDA gingen o.lv Dini Stavenga-van der waals met elkaar in debat.

 Een muziekpodium, Ineke Bakker, voorzitter van de Nederlandse Raad sprak over de hedendaagse oecumene, Piet Heemskerk over de Dialoog met moslims, Nettie Schrame over Geloof en Homoseksualiteit, Taizé Jongerengebed, een Labyrint voor de jeugd enz enz.

 De slotviering vond plaats in een bomvolle Martinikerk waarin ds. Margarithe R. Veen en pastoor J.R. van der Wal (Bolsward) voorgingen.

Sneek 8 juni 2008 . 
 
 
 'Lopen over het water '
 
 
Tegearre mei it Kristlik Frysk Selsskip (KFS)dat har 100 jierrich bestean fierde war dizze 3e tsjerkedei organisearre.
 
Op zondag mochten de kerken in Sneek honderden mensen ontvangen. In de Rooms Katholieke Kerk, Protestantse Kerken, Doopsgezinde kerk, Baptisten Kerk, in de Stadhuistuin, rondom de Martinikerk was een infomarkt. Kortom overal was wel iets te beleven.

De opening werd op een zonovergoten  plein van de Martinikerk gehouden.

Het KFS bood in verband met haar 100 jarig bestaan, een bundel kinderliederen aan 'Tusken rein en sinne - Lieten foar thús, skoalle en tsjerke '. Een bundel waar men oude en nieuwe liedjes kan vinden die met het geloof hebben te maken.

Door een adhoc kinderkoor werden hieruit enige liederen gezongen.

  Veel muziek en zang, maar ook kon men luisteren naar de Psalmen en Prediker gelezen door Henk van Ulsen. Oud-minister Pronk, nu sprekend als voorzitter van het IKV sprak over waar hij zijn inspiratie vandaan haalde.

De werkgroep Geloof en Homoseksualiteit had een workshop met als titel 'Lopen op eieren'. Maatschappelijk thema's, maar ook je geloof beleven op een creatieve wijze, 'met de kwast', alles kwam aan bod.

Op het kerkplein van de RK Kerk was er van alles voor de kinderen te beleven.

 

Door het prachtige , maar wel heel warme weer, hadden mensen misschien ook gekozen om te zeilen op het water op het Sneker meer i.p.v. te 'lopen op het water' in de stad.

Toch kon men terug zien op een geslaagde dag!.

Comments