archief

 

Mijn naam is Eline Lageveen ik ben 18 jaar oud, woon in Rottum en zit in het tweede jaar van de opleiding Verpleegkundige op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.   30 september 2012

Waarvoor kom ik in beweging? 

Ik heb hier goed over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat er meerdere dingen zijn waar ik vrolijk van wordt en me voor in zet. Een aantal van deze dingen zijn, familie, vrienden, school, jeugdwerk en mijn grote hobby de paarden.

Om op één van deze onderwerpen wat dieper in te gaan. Eens in de vier weken organiseren wij vanuit de kerk een leuke avond voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. Samen met nog twee enthousiaste mede- kerkgangers hebben wij dit opgebouwd en zitten elke keer weer vol ideeën wat we de volgende keer gaan doen. Dit kan variëren van een avond film kijken, dropping of leuke spellen met elkaar spelen. Van de jeugd krijgen we enthousiaste kreten; “Wauw, dit is een leuk spel, mogen we dit de volgende keer weer doen?” of “Ik weet voor de volgende keer wat, mogen we dat gaan doen?”. Ik denk als je de jeugd zo enthousiast bezig ziet met elkaar en het geloof dat je dan best trots op jezelf mag zijn. Dit is één van de vele dingen waarvoor ik in beweging kom en ik hoop dan ook dat ik dit nog lang mag aanschouwen. 

                

                 
Tineke Bergstra             
Vaktherapeut 
beeldend/ trainer 
It Hearrenfean
26 september 2012

Ik kom in beweging als ik anderen in beweging kan brengen. In mijn werk als vaktherapeut beeldend word ik blij als mensen tot inzicht komen en/of een kleine stap maken in het proces door het beeldend werk of het gesprek. Daarnaast gaan bij mijook de radertjes draaien als ik een probleem krijg voorgeschoteld, ik denk altijd graag mee.

Iets kunnen betekenen voor de ander is voor mij een belangrijke waarde in mijn zijn, daar doe ik het voor!


Pieter Kooistra
Promotieteam Oikocredit Fryslân:
28 september 2012

Ik en velen met mij komen in beweging voor  Oikocredit.  Oikocredit is een coöperatieve instelling, één van de grootste particuliere financiers ter wereld in de microkredietsector. In 1975 opgericht op initiatief van de Wereldraad van Kerken.

Oikocredit werkt zonder winstoogmerk en toetst ondernemingsplannen op haalbaarheid En geeft zonodig ook technische begeleiding. Het resultaat is dat ca. 98% van de microkredieten wordt terug betaald. Niet geven maar lenen, waardoor de eigenwaarde van mensen wordt vergroot. Een prima vorm van ontwikkelingshulp. Kerken. Oikocredit werkt al ruim 35 jaar aan de armoedebestrijding door leningen te geven aan arme- maar ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Die mensen kunnen met een kleine lening (= microkrediet) een eigen bedrijfje op zetten. 

Oikocredit = investeren in mensen.                                                                          

 

Tjeerd van der Meer                                 Geestelijk verzorger bij Jeugdhulp Friesland    20 september 2012

Ik kom in beweging…

 …voor jeugdigen. Zij die de wereld nog maar net leren kennen en dan in de knel komen: niet alleen de wereld lijkt een chaos van kansen en bedreigingen maar thuis, zoor zover dat er nog is, ook. Ze willen zichzelf redden. ‘Mag ik een tijdje met je oplopen?’

…door Jezus’ voorbeeld. Hij liep een tijdje op met mensen, raakte hen aan, liet hen vervolgens weer gaan met brood om van te leven en genezen van een kwaal. Hij redde de wereld door de chaos van kansen en bedreigingen om te keren in een weg van liefde en moed. ‘Zullen we samen die weg zoeken?’

Mathijs van Brug                                             Student Industrieel product ontwerpen   
13 september 2012 

Bewegen is voor mij vooruit komen, leren en veranderen op weg naar een doel in het leven. Maar naar mijn mening kan niemand zijn of haar doel in het leven bereiken zonder hulp van anderen. Ik ben een vierdejaars student industrieel product ontwerpen, dat wil zeggen dat ik nieuwe producten bedenk en ontwerp. Dit kan gaan over het ontwerpen van een nieuw koffiezetapparaat tot een lekker zittende stoel. Ik ben een designer, en om een succesvolle ontwerper te zijn moet je met iets nieuws komen, iets innovatiefs. Dit is vaak het moeilijkste in mijn vakgebied omdat er al zoveel gedaan is. Zonder de hulp van anderen maak je het er voor jezelf dan ook niet gemakkelijker op. Want om met een nieuw product te komen is het belangrijk om gebruik te maken van de kwaliteiten van anderen en vragen om hulp aan mensen die het wellicht beter weten dan jij. Alleen zo kom je verder in dit vak en alleen zo wordt er iets moois gecreëerd.                                                      Maar dit geldt ook in het dagelijks leven. Iedereen heeft als het goed is een doel in het leven iets waar hij of zij voor staat, iets waar je naar leeft. Maar ook zal je ergens in het leven in de put kunnen komen te zitten of het gevoel krijgen dat er geen vooruitgang meer is, dat je vastzit. Op deze momenten kunnen juist de mensen om je heen, de mensen die je vertrouwt je juist dat extra zetje geven om weer tot nieuwe inzichten te komen en opnieuw weer het gevoel krijgen dat je ergens voor leeft. 

Dr. Gabriël Anthonio                            Bestuurder Jeugdhulp Friesland                  Lector in leiderschap en Verandermanagement Stenden Hogeschool                                            3 september 2012 

Afdalen als betekenisvolle beweging . . .               

Joh.12:2 En Hij daalde af naar Kapernaüm
 
Ieder ochtend sta ik op tijd op. Mijn zoon met een verstandelijke beperking en autisme heeft de nodige begeleiding en zorg nodig. Als ik in mijn hoofd te druk ben, al met werk bezig ben lukt de verzorging vaak niet. Hij voelt dit meteen aan en draait zijn hoofd weg en doet de vingers in de oren. Ik ben dan niet goed in contact, te ruw met de tandenborstel, te snel met de washand of heb teveel een commando toon. Ondertussen denk ik dat ik voor hem zorg. Maar wat hij nodig heeft zijn niet al die handelingen, maar iemand die in het hier en nu aandacht voor hem heeft. In ons dagelijkse leven menen we ook vaak voor anderen te zorgen. Dat doen we door te handelen en professionals in de zorg gebruiken daar nog technieken en methodieken bij. Maar primair zoekt de mens contact. Via contact ontvouwen zich zaken als vertrouwen, wederkerigheid en liefde. Om die ander te ontmoeten moeten we afdalen, de weg naar beneden gaan.

Jezus daalde af naar Kapernaum staat er in Johannes 12:2. Bijzondere aan deze tekst is dat er een gezellig en wonderlijk feest gaande was in Kana. Maar direct na het wonder, van water dat in wijn veranderd, vertrok Jezus en daalde af naar een plaats waar veel problemen speelden.

Ik kom in beweging van mensen die in de knel zitten. Lijden, moeite en verdriet hebben. Het appél dat ze op mij doen zie ik als het appel van Christus op mij. Vandaag was ik even in een cafetaria met mijn zoon. Daar was een oudere dame aan het worstelen met een broodje met gebakken ei. Ze kon er niet doorkomen met het mes. Ik heb haar geholpen, brood in stukjes snijden en zoveel mogelijk zelf laten doen. Uiteraard heb ik niet altijd die alertheid, de tijd en innerlijke ruimte om af te dalen naar de wereld van een ander. Ook blijf ik graag op een gezellig feest, in mijn eigen comfort zone, bij de lekkerste wijn hangen. Maar morgen is er weer een dag met nieuwe kansen en mogelijkheden om er voor die Ander te zijn.

Geregeld stel ik mezelf de vraag, waar is mijn Kapernaum deze dag, de komende week, in mijn werk of familie? Niet succes, de weg naar boven maar de weg naar beneden, zoals Christus die ging is voor mij een belangrijke inspiratiebron. Heeft u uw Kapernaum al gevonden?

9 oktober 20.00 uur Stenden Hogeschool 6e Sminealezing "Meer dan geld alleen, … Afdalen als betekenisvolle beweging"                          Gabriël Anthonio e.a                          

 

Ds. Margarithe Veen      Voormalig voorzitter Raad van Kerken in Friesland        Predikant van de Protestantse Gemeente Achlum-Hitzum       16 augustus 2012

Schrijven voor de Kerkendag over ‘waarvoor ik in beweging kom’, kan ik niet schrijven zonder gedachten aan mijn eerdere tijd in Fryslân en verbondenheid met de Friese Raad van Kerken.
Opnieuw kom ik met dit schrijven voor deze oecumene in beweging. Een beweging ingezet door gedachten aan vele ontmoetingen. Dat deed mij realiseren dat ik vooral in beweging kom voor ontmoeting met elkaar. Ontmoetingen die gevuld zijn met: inspiratie, de ander en de Ander (met hoofdletter).
Wanneer in een ontmoeting ruimte ontstaat voor het zoeken, vinden of gaan van een weg van leven ontroert mij dat. En geloof ik dat er voor ieder mens een weg van leven is. Het ligt m.i. in de mogelijkheid van mensen in de ontmoeting oog te houden, ruimte te creëren, voor elkaar. Het mogelijk goede daarvoor– vanuit Gods liefdevolle Geest – is aanwezig.
Daar kom ik voor in beweging.
Of: die zet mij in beweging…?

 

 

 

Dominee Jan Foppen                                           Baptisten Gemeente Pniël Heerenveen                  augustus 2012  
Jan Foppen 
Ik moet bewegen van de dokter. Omdat het goed is voor mijn gezondheid. Maar, eerlijk gezegd, moet ik me er vaak toe aanzetten, om een uurtje te gaan sporten in de sportschool. Om de fiets te pakken in plaats van de auto. Bewegen, ik doe het veel te weinig. Misschien is het voor u wel een beetje herkenbaar. Regelmatig, maar te weinig, ga ik naar de sportschool. En elke keer als ik ben geweest, voel ik me prima. En telkens neem ik me voor vaker te gaan sporten. En telkens moet ik weer tot de conclusie komen, dat regelmatig sporten aankomt op doorzettingsvermogen.

Voor veel mensen zou het met het geloof wel eens zo kunnen zijn. Het is denk ik niet voor niets, dat de woorden ‘geloven’ en ‘volharden’ samen in één zin worden gebruikt. Je hebt elkaar nodig, om te volharden, elkaar aan te sporen. Als we niet in beweging blijven wordt de kerk statisch, terwijl we als kerk, als gemeente dynamisch zouden moeten zijn, de kerk als beweging. In beweging gezet door de liefde van God, die door de Here Jezus Christus naar ons toe kwam.

Daarom is de kerkendag belangrijk. Om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen, te inspireren. Elkaar (opnieuw) enthousiast te maken voor je geloof, elkaar een zetje te geven. Om weer in beweging te komen of in beweging te blijven. Een dag waarop je je geloof mag vieren met anderen voor wie het geloof ook belangrijk is. En je je opgenomen mag weten in die grote Gemeente van de Here Jezus Christus. Om weer naar huis te gaan met het voornemen: ik ga vaker bewegen. Want dat is goed voor mijn gezondheid en ik voel me er weer fit bij.

 

ds Siebe Sijtsema

Protestantse wijkmeente Heerenveen
1 juli 2012.
Als u weet dat
- ik dagelijks hardloop
- voordat ik predikant werd, jaren als
gymnastiekleraar gewerkt heb
- met mensen bewogen ben en graag wil weten
wat mensen beweegt
-de kerk liever zie als beweging dan als
(starre) organisatie

dan zal het ook meteen duidelijk zijn dat ik

graag wil dat Fryslan in beweging is/komt.
Met veel plezier probeer ik dan ook,
samen met Hans Plat en Geert Smid, op de
friese kerkendag jongeren in beweging te
krijgen.
En gezien de uitdagende activiteiten, gaat dat
vast en zeker lukken.
 
 

Pastoor Jan Alferink in beweging!
8 mei 2012
Geregeld doe ik mee aan sporten: gymnastiek, zwemmen en fietsen. Waarom doe je dat, vraagt u misschien?

Welnu, als je in beweging blijft komt dat je gezondheid ten goede. Iedereen die gezond wil blijven zal daar iets aan moeten doen. Ergens heb je het zelf in handen.

Zo is het ook met onze kerken. Daarom zal er op zondag 7 oktober a.s.- dit keer in Heerenveen - een Friese Provinciale Kerkendag worden gehouden.

Het motto is:

"Fryslan in beweging".

De situatie in onze kerken lijkt niet zo hoopgevend. Kerkgebouwen worden afgestoten, het kerkbezoek is niet meer zoals voorheen. En toch wil deze kerkendag ons laten zien dat er wel degelijk veel in beweging is.

De kerk is niet ter ziele!

Dat is vooral merkbaar in de plaatselijke kerkelijke gemeenschappen. Vele clubs zullen jaloers kunnen zijn omdat er zoveel vrijwilligers in touw zijn voor een levende Kerkgemeenschap.

Op zo`n dag als de kerkendag willen we dat graag van elkaar vernemen.

Daarom vragen wij u : "In beweging te komen", mee te doen aan deze dag.

De zending die Jezus ons gegeven heeft om in de wereld te getuigen van de liefde van God voor alle mensen, is te waardevol om er weinig mee te doen.

Kom daarom in beweging en doe mee, in grote getale. Een prachtige invulling van de "Dag des Heren". Aan een zeer afwisselend programma kunt u meedoen.

En..... uw geloven blijft er fit bij!

Van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 


Stefan Falke 
Zorgmanager Sint Theresia
28 september 2012


Waarvoor kom ik in beweging?

Ik kan eigenlijk maar een ding bedenken:          en dat zijn mensen. Gewone mensen, die je dagelijks tegenkomt. Niet geld, status, macht  of ego, dat zijn alleen maar afleidende zaken van wat er voor mij werkelijk toe doet. Ik denk dat iedereen die ooit liefde heeft gegeven of gekregen de waarde van mensen wel kent. 

En daarom ben ik blij dat ik met mensen mag werken. Met bewoners, collega’s, verzorgers, vrijwilligers. En vooral ook buiten mijn werk: mijn kinderen, partner en vrienden. Zij weten mij telkens weer te raken, een spiegel voor te houden, mij te bewegen de dingen te doen waardoor ik zelf ook mens kan zijn.
Mette Bunskoek 
Student Sociaal Cultureel Werk Theater van ROC Friese Poort.                                                         23 september 2012                                                                 Mijn naam is Mette Bunskoek ik ben 20 jaar oud, woon in Leeuwarden en ik zit in het vierde jaar van de opleiding Sociaal Cultureel Werk Theater van ROC Friese Poort. 

Het sociaal cultureel werk en vooral het theatergedeelte houdt je in beweging. Je leert veel over jezelf en over anderen en daarbij is jezelf zijn en jezelf leren kennen heel belangrijk. Dat kan ik daarom iedereen aanraden. Het houdt je zo lekker bezig. Op wat voor manier je dat ook doet. Volgens mij maakt het je gelukkig en helpt het je beslissingen te nemen. Vaak genoeg zie ik mensen die zo’n grote muur om zichzelf heen hebben gebouwd, en anderen, maar ook zichzelf er niet binnen laten. Het beweegt mij om mensen er bewust van te laten maken dat dat niet de oplossing is en dat het je kan belemmeren in de dingen die je doet. 
Hoe mensen dit willen en/of zullen gaan ontdekken ligt helemaal bij henzelf. Of dat nou doormiddel van geloof in een God is of gewoon het geloven in je eigen oerkrachten. Dat is voor iedereen anders. Als jij als persoon maar doet wat bij jou past en in beweging blijft. Alleen dan ken je jezelf echt.


Ds. Dini Stavenga-van der Waals
(Voorzitter van de Raad van Kerken 
in Friesland 1999 - 2004)
18 september 2012

Waarvoor kom ik in beweging?

Terugziend op mijn leven - en dat mag je  als zeventiger wel- kan ik zeggen, dat ik voor oecumene en wereldwijde inzet op velerlei wijze in beweging gekomen ben vanuit de overtuiging, dat het God gaat om vrede en welzijn voor allen en dat Hij ook mij daarbij wil betrekken. Dat klinkt wijds, maar in de praktijk
betekende het kleine stapjes doen en veel gedoe om dingen voor elkaar te krijgen.
Nu ik met pensioen ben ervaar ik de luxe meer aandacht te kunnen geven aan mijn contacten in mijn naaste omgeving. Want ook dichtbij schort het vaak aan vrede en welzijn.
Verlies, ziekte, dreiging, eenzaamheid, gevoel van zinloosheid - het zijn spoken die ons allen af en toe bespringen. Als je je dan naar elkaar toe beweegt kan dat helpen. En wat het wonderlijke is - als je zo in beweging komt, word je ook zelf in die ontmoeting gezegend.


Gea Feddes, proponent
(afgestudeerd theoloog die mag preken en beroepen kan worden) 
17 september 2012

Waarvoor kom ik in beweging? Een goede vraag, want ik ben eigenlijk altijd wel in beweging. Ik heb het vertaald naar waar mijn hart ligt. 

Daarbij moet ik denken aan de Hebreeuwse vertaling voor het woord hart, namelijk Lef, ook wel hartelef genoemd. Iets waarvoor ik in beweging kom, doe ik meestal vol overgave. Eén van deze dingen is bijvoorbeeld de schilderijen van de missie-zendingskalender.  


Pavel Égüez  
El Grito De Los Excluidos, 2005  

In deze kalenders zijn schilderijen over levensbeschouwelijke thema’s van verschillende kunstenaars uit heede wereld te bekijken. Vooral hoe deze schilders de christelijke boodschap naar hun eigen cultuur vertalen vind ik prachtig om te zien. Zo is bij veel Latijns-Amerikaanse kunstenaars te merken dat Bijbelse verhalen een troost vormen voor het harde dagelijkse bestaan. Het geeft hun een nieuw perspectief dat bevrijdend werkt. De kunstenaars leggen hun hart en ziel in hun schilderwerk. Laten wij dan ook met “hartelef” op pad gaan om Gods koninkrijk verstaanbaar te maken voor onze omgeving. 


Jeugdhulp Friesland

Team Werving, selectie en Training                         13 september 2012 
“Geef 

maar aan mij mee”


denk ik soms als ik hoor in wat voor nare situatie een kind verkeert. En dan heb ik

 het nu niet over kinderen in het buitenland….

Veel mensen denken dat het in onze Nederlandse samenleving niet gebeurt dat kinderen echt in nood verkeren. Dan denk ik: ” Doe je ogen nou toch open “-  en dan liefst ook nog je hart en je huis….want elke dag is er weer een gezin dat het (even) niet redt in onze samenleving.

Wat zet mij in beweging - dat is niet  moeilijk om te beantwoorden  voor ons als leden van het team “werving, selectie en training” van de afdeling pleegzorg van Jeugdhulp Friesland:

Voor kinderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen maar wel een thuis broodnodig hebben zoeken wij pleegouders. Bewogen mensen die in beweging willen komen. We hopen ze ook tijdens deze Friese Kerkendag te ontmoeten!


                               

Wim Stougie
Voorganger Prot. Gemeente Eastermar,
9 september 2012

In beweging komen heeft voor mij alles te maken met in beweging gezet worden. 

Mooie muziek, voor mij kerk- en orgelmuziek, het boeit me vanaf m’n tienerjaren. En het blijkt ook nu nog steeds een eindeloze bron van vreugde en inspiratie. Het helpt me om rust en balans te vinden en het stimuleert me telkens weer om door te gaan.

In beweging kom ik ook vanwege de kracht van de kleine gemeenschap. Telkens weer raakt me de vitaliteit: op ons dorp gaan we van “barren” naar “barren” en we zijn er samen. Feesten van verbondenheid, waar ook de streek het nodige aan beleeft. Onze eigen kerkelijke gemeenschap deelt in die vitaliteit en verbondenheid. Daardoor is er ruimte om lokaal ook vorm aan de oecumene te geven, zij het veel minder formeel.  We kennen elkaar en zoeken elkaar op. We werken samen als gelovigen die op heel verschillende plekken “thuis” zijn, maar er ook willen zijn op ons dorp. De samenwerking is eenvoudig omdat ze vooral afhangt van wat mensen met elkaar afspreken.

    


Nellie Hamersma-Sluis 
Pastoraal werkster R.K. Kerken in Noord-Groningen / jaren lid van de Friese Raad van Kerken
5 september 2012
in beweging....kerk in beweging ....kerken oecumenisch in beweging
 
Je ziet ze overal deze zomermaanden...mensenwandelend, joggend, hardlopend, fietsend, mensen in beweging - het is weer 'in' om gewoon al afstanden ongemotoriseerd af te leggen om tot bezinning te komen , om het leven te overdenken, om (al dan niet) religieuze doelen te stellen...
 

In de korte tijd dat ik in Noord-Groningen werk heb ik al heel wat pelgrims ontmoet die ooit of heel recent de toch van Uithuizen (Sint Jacobuskerk) naar Santiago de Compostella maakten....zoals ik die in Fryslan bij Sint Jabik - St. Jacobiparochie ook uitgeleide mocht doen.

En elk had weer een eigen reden, een eigen doel, een eigen manier van pelgrimeren voor ogen - en elk was er fysiek ook heel verschillend aan toe.Hoe mooi!  Zittend op een terrasje is er niet mooier dan mensen te observeren die in beweging zijn - en in de blik van mensen kun je bijna lezen wat de tocht hun brengt, en wat hen in beweging houdt. Je zou vergeten dat je zelf ook één van die mensen bent.

En dan weet ik het weer…het zijn de mensen die je gaande houden, maar het is die zo onnoembare God die mij doelen biedt, perspectieven, en de kracht om te blijven gaan. Het is liefde die me energie biedt en toekomst, het is vertrouwen dat we grond onder de voeten geeft, ook als ik dreig te vallen, en de hoop ooit aan te komen, helpt me om het Doel niet te laten varen.

In beweging komen heeft voor mij ook te maken met God. Dat Hij voor mensen in beweging komt, er voor gaat, dat we daarover een boek vol geweldige verhalen hebben: dat goede verhaal van God: uiteindelijk zet mij dat in beweging.    

 

Toos Reichman- Scheffer

emeritus predikant Evangelisch Luthers binnen PKN en oud voorzitter Raad van Kerken Friesland
28 augustus 2012

Ik kom in beweging voor de bewegende beelden van Hein Mader, omdat, volgens mij, kunstenaars de stem van de Eeuwige naderen.

Voor het verzorgingshuis in Menaldum heeft de Oostenrijkse Mader een bewegend beeld gemaakt. Het staat midden in de gesloten ontmoetingsruimte. Ouderen, die zich hadden teruggetrokken in hun vergeetachtigheid wordendaar actiever. Ieder draait het beeld tot z´n `juiste` stand en vertellen erbijdat zo het mooist is.

Mader wil, dat mensen in beweging komen en elkaar of zichzelf ontmoeten in de natuur of in de samenleving.

God brengt mensen in beweging en brengt nieuwe verhoudingen tot stand. Soms duwt of blaast de wind van God zo dat je je verwondert, je relatie uit het lood slaat, je hulp nodig hebt, je een nieuw evenwicht vindt. Een nieuw evenwicht vinden bij God, dat gepaard gaat met rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Rond het Lauwersmeergebeid staan de komende drie jaarMaders beelden.

Mader hoopt op beweging.

In bovenstaand beeld herkende Mader zichzelf.

Inspiratie ontvangend en gevend.
 

 


Doekle Terpstra.
15 augustus 2012
Yes we can!!!
Ik ben een "mensenmens".     En ik ben me bewust van het feit dat ik bevoorrecht ben. Vele kansen hebben zich tijdens mijn leven aangediend en ik heb daar met de talenten waar ik over beschik gebruik van mogen maken. Het heeft me eerder bescheiden gemaakt, dan dat ik er van naast mijn schoenen ben gaan lopen. Kwetsbaarheid en kracht liggen dichter bij elkaar dan menigeen veronderstelt. Het adagium dat mensen mensen nodig hebben is van alle tijden.     
Dat was gister zo, vandaag is het niet anders en ook morgen zal het ook zo zijn dat kwetsbare mensen sterkere schouders om hen heen nodig hebben. Samen bereik je meer en dat is wat mij inspireert om maatschappelijk actief te blijven en mij in te zetten in bestuurlijk veelal complexe situaties. Mensen verbinden, in de samenleving of in een organisatie geeft mij enorm veel energie en is voor mij een teken van hoop. Hoop op een werkelijkheid waarbij niet het cynisme hoogtij viert, maar het optimisme van mensen die laten zien dat ze samen iets kunnen. “Yes, we can!!!”.

 

Pastor Bouke van Brug

Protestantse wijkmeente Heerenveen-Zuid

18 juni 2012

 

In beweging . . .

Dat kan niet missen natuurlijk, wanneer de kerkendag in Heerenveen gehouden wordt,

dan moet dat iets met beweging te maken hebben.

Als voetballiefhebber en supporter van SC Heerenveen weet ik daar alles van.

Heerenveen staat daar om bekend, met behalve een prima presterende eredivisieclub en het ijsstadion Thialf, vele andere activiteiten op het gebied van de sport.

Ja, het was af en toe weer genieten in het Abe Lenstra stadion, het afgelopen seizoen.

Natuurlijk, vanwege het alom geprezen aanvalstrio voorin, met Bas Dost als de koele afmaker. Maar ook dankzij de rest van het team, met beter controlerende middenvelders en gevaarlijk opkomende backs, viel alles opeens op

zijn plaats.

Nee het zal niet over voetbal gaan, de Friese kerkendag dit jaar. Maar de vergelijking is niet moeilijk te maken met dat waar de kerk voor staat. Of beter, waar de kerk voor gáát!

Spelen we te behoudend, dan loop je het gevaar door de tegenpartij onder de voet te worden gelopen. Spelen we te opportunistisch, op goed geluk naar voren, dan gaat het ook niet goed.

De één zal zich dienstbaar moeten willen opstellen ten opzichte van de ander.

Aanvallers en verdedigers, ze zijn volledig aangewezen op elkaar.

Een kerk die niet meer in beweging is te krijgen die is zo goed als dood.

Maar een kerk die geen oog heeft voor een traditie van 2000 jaar, die loopt zichzelf dood.

Vernieuwing kan niet zonder de verworvenheden van het verleden en de verworvenheden van het verleden komen pas door voortdurende vernieuwing tot zijn recht.

Fryslân in beweging, een mooi thema voor een mooie dag.

Van harte wens ik iedereen toe, of je nou jong bent of al wat ouder, dat het boeiende en veelzijdige programma van deze dag velen van ons weer in beweging weet te zetten.

 

 

 
Klaas van der Kamp
Secretaris van de RvK in Nederland
27 oktober 2011
De organisatoren van de Friese Kerkendag hebben hun logo naar buiten gebracht. Het gaat om een vrije vertaling van de Friese pompeblâden, zoals niet-Friezen het wellicht ook kennen vanuit de Friese vlag en het thuistricot van voetbalvereniging Heerenveen. Het embleem geeft de Friese waterleliebladen weer alsof ze bewegen. Daarmee verwijst het logo naar het thema van de Kerkendag, die op 7 oktober in Heerenveen wordt gehouden, dat is: Fryslan in beweging.
De Friese Raad van Kerken heeft in de zomer van het jaar 2000 voor het eerst een provinciale kerkendag gehouden. Sindsdien keert het evenement iedere vier jaar terug. Na Leeuwarden (2000), Bolsward (2004) en Sneek (2008) is nu Heerenveen aan de beurt. Kenners weten dan dat het voor het eerst is, dat de kerkendag in een dorp neerstrijkt, want de vorige edities vonden steeds plaats in één van de Friese elfsteden, maar Heerenveen – hoewel één van de grotere woonkernen in het noorden – hoort formeel niet tot de oude stedengordel die Friesland rijk is.
De stad profileert zich als sportstad van Friesland. Het Abe Lenstrastadion en Thialf dragen aan het gewenste imago bij. Het thema van de kerkendag sluit aan bij datprofiel. De organisatie is druk bezig om het programma attractief invulling te geven, steeds vanuit het kernthema van ‘beweging’. Er is gekozen voor een indeling die aansluit bij de kernen van waar de oecumene in deze tijd voor staat; zaken als ‘beweging en geloof’, ‘beweging en kerk/gemeente’ en ‘beweging en wereld’ komen goed uit de verf. De Kerkendag begint om13.00 uur en duurt tot 18.00 uur; Friese bezoekers kunnen het evenement nu al vast in hun agenda zetten.