Agenda‎ > ‎

Archief
                       
     
50 jaar Raad van Kerken Heerenveen


In december 1969 werd in Heerenveen een lokale Raad van Kerken opgericht,
een jaar na de oprichting van de Nederlandse en de Friese Raad van Kerken.
In december van dit jaar bestaat de Raad van Kerken Heerenveen inmiddels 
50 jaar en is nog steeds actief. Dat mag gevierd worden!

Daarom nodigen wij u uit om dit heuglijke feit met ons mee te vieren op D.V. 

donderdag 12 september 2019
om 19:30 uur
in de Doopsgezinde Kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen.

Tijdens deze bijeenkomst besteden wij ook aandacht aan het afscheid van 
Janneke van der Zee 
die 30 jaar lang secretaris is geweest van de Raad van Kerken Heerenveen.

Om 19.30 uur staat de koffie klaar. Van 20.00 tot 22.00 uur wordt u een afwisselend programma aangeboden met sprekers en muziek. Na afloop is er nog een informeel samenzijn met drankjes en hapjes. 

Wilt u, als u denkt te komen, vóór 8 september ons een mailtje sturen met opgave van het aantal personen? 
Dit kunt u sturen naar: j.k.w.Luth@gmail.com 


Wij hopen u allen te mogen ontmoeten op 12 september!

__________________________________________
________________________________________________

              Vredesweek 2019: 

21 tot en met 29 september.

Thema: 

Vrede verbindt over Grenzen   


Dit jaar organiseert de Ambassade van Vrede Heerenveen de volgende activiteiten.

Vrijdagavond 20 september 20.15 uur Vredesconcert in Trinitas dat in het teken staat van aandacht voor en vieren van de  Vrede en Vrijheid. Uitvoering door koor en orkest van de     Nederlandse Bach Academie en de koorscholen Roden Girl     Choristers en Martini Jongenskoor Zie voor meer informatie www.nederlandsebachacademie.nl.

Op zondagavond 22 september om 19.00 uur een                           Vredesbijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk, voorbereid             door de liturgie commissie van de Raad van Kerken. Thema:      Vrede verbindt over grenzen.  Een avond van verhalen en           een gesprek over een aantal indringende vredesvragen.             Muzikale medewerking door een vocaal ensemble van het           Apostolisch Genootschap.

Woensdagavond 25 september om 19.30 uur in het  gebouw van     het Apostolisch Genootschap een interactieve inleiding             door Dion van den Berg, beleidsadviseur PAX, met als thema:                   "  Hoe draag jij bij aan de vrede".                                  Hoe worden we ons bewust  van gedachten en uitingen  die        polariserend, stigmatiserend, discriminerend e.d.zijn. En          hoe op een dusdanige manier op maatschappelijke                      verschijnselen en gebeurtenissen te reageren die de vrede        dichterbij brengt. Daarnaast meer inzicht in redenen,                drijfveren, gevoelens die mensen kunnen aanzetten tot              negativisme, agressie, zich afzetten tegen en geen                      verantwoordelijkheid nemen. Hoe daarmee om te gaan als je      in contact bent met deze mensen.

Zaterdagmiddag 28 september om 14.30 (met inloop vanaf              14.15 uur) een Walk of Peace met als thema Vrede Verbindt.      Begin en einde Wijkcentrum De Kempenaer.                                Wandeling waarbij deelnemers vragen over het onderwerp           'vrede verbindt' krijgen die tijdens de wandeling met elkaar       besproken kunnen worden.Tijdens deze wandeling wordt           een bezoek gebracht aan de Turkse Moskee.                               De Walk of Peace incl. bezoek aan de moskee duurt                     anderhalf uur, afstand ca. 3 km.                            

Vredesmarkt 28 september 16.00 tot 17.30 uur, terrein de             Kempenaer. Bij regenweer is de markt binnen, anders                 buiten op het plein. Hier presenteren zich organisaties die         verbindingen tot stand brengen en bruggenbouwers zijn.

Aan de activiteiten van de Ambassade van Vrede Heerenveen werken mee: Vluchtelingenwerk Heerenveen, Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd, Apostolisch Genootschap Heerenveen en Raad van Kerken Heerenveen.


________________________________________________

 “De iene is de oare net” 

                        Oer de rykdom en de útdaging

                         fan ferskillende karakters. 


  

Fryske Tsjinst

26 maaie 19.00 oere 2019

Goede Herderkerk

Ds. Sara de Vries-Terpstra

______________________________________


                        Herdenkingsbijeenkomst                                                                    zaterdag 4 mei 18.45 uur                                                              Doopsgezinde Kerk                                     Vermaningsteeg 9    


In verband met het 100-jarig algemeen kiesrecht, heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei dit jaar gekozen voor het thema ‘In vrijheid kiezen’. Als Raad van Kerken hebben we dit voor onze bijeenkomst veranderd in ‘Over keuzes gesproken’. 

In de jaren ‘40-‘45 was er nauwelijks keuzevrijheid. Je stond vaak voor dilemma’s. Want wat doe je, wanneer je je geroepen voelt om actie te ondernemen tegen iets dat in jouw ogen onrechtvaardig is, maar waarmee je wel je eigen leven op het spel zet? Dat is nog eens iets anders dan anoniem een klein hokje rood kleuren. 

Na afloop kunt u zich aansluiten bij de Stille Tocht, die begint bij Crackstate.

  

"SAMEN DELEN" 

                                Vrijheidsmaaltijd                                                             zondag 5 mei 18.00 uur                                                                         Trinitas                                            Coehoorn van Scheltingaweg 1

Samen delen, zo belangrijk. Onze vrijheid, onze leefruimte, ons eten. In het licht van 4 en 5 mei komen we in 2019 weinig of niets te kort. Dat willen we vieren! We vragen iedereen die komt om zelf iets te eten mee te nemen waarmee de feestvreugde kan worden verhoogd. Uw meegebrachte gaven worden verzameld en gedeeld. Als bij een wonderlijke “spijziging” en zo is er altijd voor iedereen genoeg. Onze feestmaal zal worden omlijst door boeiende verhalen en muziek en is bedoeld voor jong en oud!


"Openbloeien"

Paaszangdienst

Voorganger: Ds. Jan van der Weg
m.m.v. Brassband Pro Rege 
o.l.v. Anne van den Berg
R.K. Parochiekerk Heerenveen
Maandag 22 april 2019 om 10.00 uur

Bij Paasmorgen hoort een jubelende merel. 
Vroeg in de morgen, het hoogste lied in het topje van een boom. 
Het leven breekt uit aarde en steen, zo zingt een bekend Paaslied. 
Alles wat nog in knop zat barst nu open. 
Jubelend als de merel en in ons geval Pro Rege. 


Zo’n viering wil je niet missen!

_______________________________________________________________

Op zondag 14 april is het Palmpasen. Dat wil zeggen: op deze dag denken we aan Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt en door de mensen met gejuich en palmtakken wordt begroet. Om dat te vieren organiseert de Raad van Kerken Heerenveen een Palmpasenoptocht.

Aan het einde van de ochtenddienst komen we vanuit de R.K. kerk, Pniël, de Vermaning en Trinitas lopend naar het gemeenteplein. De kinderen van de Sionskerk en het Apostolisch Genootschap komen daar dan ook met de huifkar. Dan houden we 

om ongeveer 11.00 uur, een Palmpaasoptocht voor klein en groot. Dat wordt een vrolijk gebeuren onder (bege)leiding van ds Anne-Meta Kobes en leden van Advendo, de brassband van Heerenveen- Zuid. Ook worden daar broodhaantjes uitgedeeld die op de palmpaasstok horen.

We houden het kort want al die lekkernijen aan de palmpaasstok vragen erom opgegeten te worden.

Iedereen (in het bijzonder de kinderen) van harte welkom. "40, een leven lang"


Deze bijeenkomst is op de eerste zondag van de 40-dagentijd en wij gaan samen proberen te ontdekken wat het belang van
 “40 dagen” kan zijn. De te zingen liederen zullen ons helpen om inzicht te krijgen in dat groeiproces. 

Sytze de Vries zegt het zo en wij zingen het hem na: 
        “Het is aan ons om in zijn spoor 
        de uittocht te voldragen 
        Dan breekt het licht van Pasen door, 
        voorbij aan alle vragen.” 

Zangleider Marcia van Eldik 
Begeleiding van Fedde Tuinstra. 

Tot zondag 10 maart 19.00 uur
                Goede Herder Kerk. 
                Oude Veenscheiding 15 Heerenveen


 _____________________________________________________     

 

             

  “ONTMOET ELKAAR!”

   

  


 Interreligieuze  Ontmoetingsavond     

   Doopsgezinde kerk    Kerkstraat 36

   Woensdag 6 februari  19.30  - 21.30 uur

      Laatst had ik een goed gesprek in accentloos Fries.

          Altijd leuk om Fries te horen en te spreken.

          In het bijzonder als je verwacht dat dat niet kan.

          “Was je in het buitenland?”

          Nee gewoon in Heerenveen, maar ik sprak met een

          Marokkaanse moslim.

 

          Wanneer je met elkaar praat, i.p.v. over elkaar, leer je

          elkaar veel beter kennen. 

          Vandaar: “ONTMOET ELKAAR!”      

          In een gezellige setting praten christenen en moslims

          met elkaar over geloof en/of maatschappij. Niet om

         elkaar de maat te nemen, maar om wederzijds begrip te

         creëren.

         Bent u nieuwsgierig of geïnteresseerd?    

         Kom aan tafel  en doe mee!               

                Een avond van gezelligheid

             met ruimte voor gesprek en ontmoeting!

    


 

      


      Zondag 10 februari  CHORAL Evensong. 
      Aanvang 19.30 uur. 
      Plaats: TRINITAS Heerenveen. 

Medewerkenden:  Con Amore Musica (Bolsward)                                             Gerben van der Veen - dirigent 
                              Frits Heidinga - orgel 
                              Pastoor Jan Alferink - liturg 
In veel Engelse kerken wordt aan het einde van de dag of begin van de avond een dienst gehouden. Deze vorm van getijdengebed ontstond in de zestiende eeuw en wordt bijna helemaal gezongen. Het begint met een gezamenlijk gezongen hymne. Dan volgt een gezongen gebed, waarna het kloppende hart volgt: de psalmen. Vervolgens zijn er lezingen uit het Nieuwe en Oude Testament, waarna de Lofzang van Simeon en de Lofzang van Maria worden gezongen. Het aansluitend gebed wordt deels gezongen en gesproken. Aan het eind van de dienst wordt opnieuw samen een hymne gezongen. Vrije toegang, collecte bij de uitgang . 


_________________________________________________________________________________________________“RECHT VOOR OGEN” 

 thema van de Week van Gebed 

zondag 20 januari t/m vrijdag 25 januari wordt gehouden

Het thema sluit aan bij Deuteronomium 16 vers 20: “Zoek het recht en niets dan het recht”. Dit recht dient voor de hele bevolking te gelden. Zo volgt de tekst op Gods instructies om bij de Joodse feesten iedereen te betrekken: zonen en dochters, slaven en slavinnen, vreemdelingen, weduwen en wezen. Ook vandaag is dit actueel. Onrecht heeft verdeeldheid en radicalisering tot gevolg.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed, voor recht en eenheid, dichtbij en veraf.

De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samenkomen om te bidden.

In Heerenveen wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week start met een oecumenische dienst op zondag, waarna van maandag t/m vrijdag gebedssamenkomsten worden gehouden:

Zondag van de Eenheid: De Raad van Kerken Heerenveen organiseert rond het thema “Recht voor ogen” een speciale oecumenische dienst. Aan deze bijeenkomst wordt door bijna alle Heerenveense kerkgenootschappen meegewerkt. Een aantal personen zal aangeven wat het thema voor hen inhoudt.

            Zondag 20 januari 19.00 uur – Kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5.

Bidstonden: Missie Nederland heeft een gebedsfolder samengesteld met voor iedere dag een overdenking over het thema en gebedspunten. De bidstonden worden georganiseerd door de Gebedswerkgroep Heerenveen, beginnen om 19.30 uur en duren een uur. Ze vinden plaats op de volgende locaties:

          Maandag 21 januari de Weg

            Dinsdag 22 januari Elim

            Woensdag 23 januari Goede Herder Kerk

            Donderdag 24 januari Filadelfia

            Vrijdag 25 januari Fonteinkerk

U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen en zo iets van de eenheid in Christus te ervaren en te laten zien. 


                                                   
  Kerstfeest 2018             Zangdienst        

               
                         
        ” Zeg nou zelf ”  

voorganger: 

Pastor Bouke van Brug


m.m.v. Brassband

Pro Rege 

o.l.v. Anne van den Berg

 

R.K. Parochie kerk 

Heerenveen

 26 december 2018

10.00 uur 

 


_________________________________________________________________________________________________
                                      

Zangbijeenkomst 2 december 


eerste AdventszondagDeze bijeenkomst rond lied, woord en beeld
vindt plaats in Trinitas om 19.00 uur 

Omdat deze “dienst” is opgebouwd rond de beroemdste Russische icoon van de Heilige Drie-eenheid, geschilderd door de vermaarde iconenschilder Andrej Roebljov is het thema

 Trinitas, oftewel Drie-eenheid 


Een ad-hoc koor onder leiding van Frits Heidinga en Afke van Wijngaarden zal ook drie liederen zingen uit de Russisch Orthodoxe traditie. Een en ander wordt toegelicht door ds. Nel van den Briel. Ook voor de samenzang is ruime aandacht. 

Mis dit niet!
__________________________________________
  Cantatedienst 

                        
        26 november 2018           
           19.00 uur   R.K. Parochie kerk te Heerenveen 

koor: Hortis Vocalis 

  organist: Carl Visser 

                                            
muzikale leiding: Gerben van der Veen 

voorganger: ds. Piet Nijssen Zondag 25 november a.s. organiseert de Raad van Kerken Heerenveen wederom een 

cantatedienst. Op het programma staat deze keer het Requiem van Mozart. Althans 

delen eruit en niet met begeleiding van een heus orkest maar met orgel. Carl Visser 

bewerkte het requiem van Mozart voor orgel. Tijdens de cantatedienst worden delen

uit het requiem gezongen die passen bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 


In samenwerking met de liturgiegroep van de Protestantse gemeente Heerenveen zal

er ook dit jaar in deze dienst gelegenheid worden geboden om overleden dierbaren 

te gedenken, zo kunt u bij binnenkomst voor hen een kaars aansteken. 

De uitgangscollecte is voor de bestrijding van de onkosten van deze viering.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magnificent Voices - 6 t/m 14 oktober

Week van de Choral EvensongIn de week van 6 t/m 14 oktober organiseert de Stichting Noordelijk Koorfestival een 


hele week, waarin er rondom in Friesland elke dag 
koormuziek zal klinken vanuit de 

Anglicaanse liturgische traditie. Een vijftal koren verzorgt in die week elke avond 

een Choral Evensong, een gezongen avondgebed, zoals we die kennen vanuit de 

Anglicaanse kerk.

                                   

 

   Op zondag 7 oktober is de viering in de                                      

   Rooms Katholieke Heilige Geestkerk                  

   Heerenveen. Aanvang 19.00 uur.              


Alle deelnemende koren van deze week, vormen samen het 

koor van zondagavond. 

Dit groot-koor staat onder leiding van Katherine Dienes. 

Organist is Mattijs de Vreugd. 

Voorganger is ds. Nel van den Briel.

 


Deelnemende koren:  Sint Vitus Jeugdkoor en Cantores Titus Brandsma -  Collegium 

Vocale Fryslân - Con Amora Musica Bolsward - Ichthuscantorij Harlingen en Schola 

Liturgica Leeuwarden

De uitgangscollecte is voor de bestrijding van de onkosten van deze viering.


VREDESWEEK 2018


                GENERATIES VOOR VREDE


Zondag 16 september 2018

             Walk of peace

            ‘Allemaal wereldburgers’

Start en einde: Wijkcentrum De Kempenaer,

                        Doctor Wümkeslaan 4 Heerenveen.

Inloop met koffie / thee                                     v.a.     14.30 uur

Aanvang met toespraak wethouder Jelle Zoetendal        15.00 uur

Einde:                                                                  ca.    17.00 uur

Afstand:                                                                        4 kilometer


Dinsdag 18 september 2018

                ‘Geboren en getogen’

Ervaringen van hulpverleners op Lesbos met Annelies Klinefelter en 

interview met Zakaria Hameef, voormalig vluchteling uit Syrië

Locatie:    Gebouw Apostolisch Genootschap, Piet van der Hemstraat 2, 

                 Heerenveen                 

Aanvang:   20.00 uur   


Zondag 23 september 2018

                ‘Generaties voor vrede'

Vredesbijeenkomst verzorgd door de Raad van Kerken

Locatie:   Doopsgezinde kerk, ingang Kerkstraat 36, Heerenveen.

Aanvang:  19.00 uur

Organisatie:
Ambassade van Vrede https://www.vredesweek.nl/ambassades
(Ambassadeurs: Apostolisch Genootschap, Doopsgezinde Gemeente en Vluchtelingenwerk) en de Raad van Kerken Heerenveen www.raadvankerkenheerenveen

           Vredesbijeenkomst       

                          23 september 2018                                                           

 Doopsgezinde kerk 19.00 uur Kerkstraat 36 Heerenveen

                    Muzikale medewerking

                      interkerkelijk mannenkoor Credo o.l.v. Hélène Vijver

                      Jan Luth piano

 

De liturgiecommissie van de Raad van Kerken nodigt u van harte uit!___________________________________________________________________________________

25 maart Palmpasen.

Dat wil zeggen: op deze dag denken we aan Jezus die op een ezeltje 
Jeruzalem binnenrijdt en door de mensen met gejuich en palmtakken 
wordt begroet. Om dat te vieren organiseert de Raad van Kerken 
Heerenveen een palmpaastocht.
Aan het einde van de ochtenddienst komen 
we vanuit verschillende kerken samen op 
het gemeenteplein. Daar houden we, om ongeveer 11.00 uur, een Palmpasen optocht voor klein en groot. Dat wordt een vrolijk gebeuren onder (bege)leiding van ds 
Pieterjan de Buck en leden van Advendo de brassband van Heerenveen- Zuid. 
Ook worden daar broodhaantjes uitgedeeld die op de palmpaasstok horen. We houden het kort want al die lekkernijen aan de palmpaasstok 
vragen erom opgegeten te worden. 

Iedereen (in het bijzonder de kinderen) van harte welkom.
________________________________________________________


______________________________

Evensong 4 februari aanvang 19.00 uur


          

     Rooms Katholieke         
           
          Heilige Geestkerk 

                te Heerenveen


Een Evensong is een gezongen avondgebed, zoals dat bijna

dagelijks in de Anglicaanse kerken wordt gehouden. 

Het zijn bijzonder sfeervolle diensten die zeer muzikaal van 

inhoud zijn. 

Aan deze dienst verleent de ICHTUSCANTORIJ uit 

Harlingen weer haar muzikale medewerking. 

Dit koor, dat onder leiding staat van Sjouke en Geke 

Bruining, heeft zich gespecialiseerd in Engelse koormuziek. 

Het zingt regelmatig mee in Evensongs in binnen- en buitenland. 

Organist is Mattijs de Vreugd. Voorganger is ds. Piet Nijssen.


 


Interreligieuze ontmoetingsavond

 


       

 “Offeren is een feest”
                                            

         
                    
 


         Ontmoet een moslim

        

                Ontmoet een christen  
                
                            En ontdek………….. 


            Vrijdag 26 januari vanaf 19.00 uur 

in de El Fath moskee Amelandlaan 28. 
Op voorstel van de Marokkaanse en Turkse Islamitische Verenigingen is tijdens het

overleg met de Raad van Kerken Heerenveen het thema“Offeren is een feest” vastgesteld.


De moslims ervaren het Offerfeest vooral als een feest om te delen. Na de maaltijd 

blijft er niets over, het overtallige wordt uitgedeeld aan behoeftigen. 

Om misverstanden te voorkomen en eventueel uit de weg te ruimen zal er ook 

voorlichting gegeven worden over het ritueel slachten.

Vanuit het Christendom zijn er genoeg parallellen te trekken met het Offerfeest. 

Daarbij denken we bv. aan het verhaal over het offer van Ismaël en Izaäk.

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met de Christenen?

Wat wil de Koran en de Bijbel ons zeggen? Wat is de boodschap?

We zoeken op deze avond naar herkenning over en weer, en een leren van elkaars geloof, 

waarbij er ruimte is voor gesprek en ontmoeting.


Organisatie Islamitische Verenigingen en Raad van Kerken Heerenveen
 

-----------------------------------------------------------------

WEEK VAN GEBED    “RECHT DOOR ZEE” 

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze
samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed 
hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 
2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in
 het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dagthema wat nauw verband houdt met Recht door zee, een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn. 


We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed. 
De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. 

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee? 

In Heerenveen wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week start met een oecumenische dienst op zondag, waarna een week later van maandag t/m vrijdag gebedssamenkomsten worden gehouden: 

- Zondag van de eenheid: De Raad van Kerken Heerenveen organiseert rond het thema Recht door zee een speciale oecumenische dienst. Aan deze bijeenkomst wordt door bijna alle Heerenveense kerkgenootschappen meegewerkt. Een aantal leden zullen aangeven wat het thema voor hen inhoudt. 

    Zondag 14 januari 19.00 uur – Kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5 

- Bidstonden: Missie Nederland heeft een gebedsfolder samengesteld met voor iedere dag een overdenking over het thema en gebedspunten. De bidstonden worden georganiseerd door de Gebedswerkgroep Heerenveen, beginnen om 19.30 uur en duren een uur. Ze vinden plaats op de volgende locaties:
 
        Maandag 22 januari Filadelfia 
        Dinsdag 23 januari Elim 
        Woensdag 24 januari Goede Herder Kerk 
        Donderdag 25 januari de Weg Vrijdag 26 januari Fonteinkerk


_____________________________________________________________________________________

          

Zangbijeenkomst op de eerste zondag van 

Advent:  3 december 19.00 uur Trinitas  

Medewerking: Perspectief o.l.v. John Verrijk.           
De dagen korten, het duister wint steeds meer terrein….
Meteorologen mogen beweren dat de aarde steeds verder opwarmt… 
Ons slaat de kou om het hart…. 
Wie durft nog te dromen van een witte Kerst? 
                daarom willen wij ons 
                misschien wel tegen alles in         
                dromend desnoods 
                zingen naar het licht.

______________________________________________________

              Zondagavond 26 november a.s.     
               om 19.00 uur
                in de Rooms Katholieke kerk   

             cantatedienst   

           
     Uitgevoerd wordt de cantate: 
           "Ich hatte viel Bekümmernis”  - Johann SebastianBach.  

De cantate heeft een bijzonder troostend en ontroerend karakter en past dan ook heel goed bij deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. In samenwerking met de liturgiegroep van de Protestantse gemeente Heerenveen zal er in deze dienst weer gelegenheid worden geboden om overleden dierbaren te gedenken.

De cantate wordt uitgevoerd door Projectkoor Collegium Vocale Fryslân met als solisten Ginet Tuinder (sopraan) en Jeroen Helder (tenor). De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Barokorkest Florilegium Musicum. Het geheel staat onder leiding van Gerben van der Veen. Voorganger in deze dienst is pastoor Jan Alferink. 

De uitgangscollecte is voor de bestrijding van de onkosten van deze viering. 

       ____________________________


                    “Wat verbeeld je je ?"

    Vredeszangbijeenkomst 24 september 2017                    Goede Herderkerk 19.00 uur.        

We willen met elkaar de vrede verbeelden. 
Al doende verbeeldt men. 
Samen op de weg die vrede heet.

  Op 24 september vooral ook zingend, want er is weinig dat onze verbeelding zo goed kan inspireren dan samen zingen! 

Muzikale medewerking 
Jan Luth piano 
       zangkoor Cantemus 
                  o.l.v. Neli de Haan 
____________________________________________

‘DER IS IN GRINS’ 
Fryske tsjinst 
28 mei om 19.00 oere 
in de Fermanje van de Meniste Tsjerke


Op de 28e dei fan de blommenmoanne is it wer safier. Dan is der útgeande fan de Ried fan Tsjerken fan it Hearrenfean in tsjinst foar ús Heit yn de taal fan ús mem. 
It tema is “Der is in grins”, mar yn de lêzing hearre wy dat Jezus seit: “Ik sis dy, kom oerein”. 
Der is in grins en der is takomst. It wurdt nijsgjirrich. 
“Komme” soe ik sizze. Yn de Fermanje, Tsjerkestrjitte 36, mei foargonger Pieter Post en oargelist Johan G. Koers.

 ZANGDIENST TWEEDE PAASDAG

     WONDERWERELD!


     

           10.00 uur in de R.K.KERK

      voorganger ds. ANNE-META KOBES

   m.m.v. PRO REGE o.l.v. ANNE VAN DEN BERG


9 APRIL PALMPASEN 

Op zondag 9 april is het Palmpasen. Dat wil zeggen: op deze dag denken we aan Jezus die op een ezeltje

Jeruzalem binnenrijdt en door de mensen met gejuich en palmtakken wordt begroet.

Om dat te vieren organiseert de Raad van Kerken Heerenveen  weer een feestelijke Palmpasenoptocht.

Deze wordt ook dit jaar gehouden op het Gemeenteplein. Vanuit verschillende kerken verzamelen we ons daar om 11.00 uur en zal onder leiding van pastor Charles Eba’a en

dominee Anne- Meta Kobes Palmpasen feestelijk gevierd worden.

Onder muzikale begeleiding van een aantal koperblazers zingen we Palmpasenliederen en vormen de kinderen een vrolijke optocht. Er worden liederenbladen uitgedeeld op het plein, zodat iedereen mee kan zingen. De kinderen mogen thuis een palmpaasstok maken en versieren. Op het plein krijgen alle kinderen een broodhaantje die ze boven op hun palmpaasstok kunnen zetten en later lekker op mogen eten.

Alle ouders, belangstellenden en vooral kinderen zijn van harte uitgenodigd!
         Heerenveen zingt      

  

  

    “OPMAAT NAAR PASEN”        

      

    

          m.m.v.    ‘Perspectief’

                          John Verrijk

                          Yme van der Valk

                          Diverse solisten

 

     zondag 5 maart  19.00 uur in de

     “ Goede Herderkerk”   Oude Veenscheiding 15

 

      uitgaande van de Raad van Kerken

 


Evensong 29 januari 2017

 

Op zondag 29 januari 2017 organiseert de Raad van Kerken weer een Evensong in de Rooms Katholieke Heilige Geestkerk te Heerenveen. Aanvang 19.00 uur. 

Een Evensong is een gezongen avondgebed, zoals dat bijna dagelijks in de Anglicaanse kerken wordt gehouden. Het zijn bijzonder sfeervolle diensten die zeer muzikaal van inhoud zijn. Aan deze dienst verleent de ICHTUSCANTORIJ uit Harlingen weer haar muzikale medewerking. Dit koor, dat onder leiding staat van Sjouke en Geke Bruining, heeft zich gespecialiseerd in Engelse koormuziek. Het zingt regelmatig mee in Evensongs in binnen- en buitenland. Organist is Mattijs de Vreugd.


Voorganger is ds. Piet Nijssen.

In de lezingen staat het begrip ‘volhouden’ centraal. Dat geldt voor de viering van de liturgie en ook voor het gebed. We lezen: Exodus 17: 8-13 en Lucas 18: 1-8.

 

De uitgangscollecte is voor de bestrijding van de onkosten van deze viering.

 ______________________________________                           
“In verwachting met Maria” zangbijeenkomst 

1e Adventszondag 27 november 2016 
Aanvang 19.00 uur in de Goede Herder Kerk.         Medewerking van:
        Marcia van Eldik is zangleider. 
        Paul Janssen zorgt voor de begeleiding op orgel/ piano. 

De Raad van Kerken nodigt u van harte uit om te komen en met ons mee te zingen!
Interreligieuze ontmoetingsavond over GOD IN JE LEVEN


        

        Ontmoet een moslim

               Ontmoet een christen

                   ontdek . . welke woorden zij delen
  


Op dinsdag 8 november 2016 vindt een ontmoetingsavond plaats in het gebouw Trinitas van de Protestantse Gemeente Heerenveen. Het thema van de avond is Advent en  Kerst: een tijd van toeleven naar de geboorte van Jezus. God stuurde zijn zoon als een onbekend jongetje om tussen mensen wonen. Maar de wonderlijke reputatie van Jezus werd grenzeloos bekend. Hij kwam dichtbij mensen. Hij werd medemenselijk!

De avond begint met een korte inleiding door een dominee, op wat Advent en Kerst is. Met mogelijk een herkennende reactie vanuit de andere aanwezigen. Daarna worden enkele sprekers, christenen en moslims, op de bank genodigd. Aan hen vragen we hoe zij God of Jezus tegen zijn gekomen in hun leven. Hoe ervaren zij God én: wat voor invloed heeft dat op hun leven? Er is ruimte voor gesprek en ontmoeting.

We zoeken op deze avond naar herkenning over en weer, en een leren van elkaars geloof.

    Deze avond wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen in samenwerking met   
    de Islamitische Verenigingen te Heerenveen.


    Tijd: 19:30 – ca. 21:30 uur (vanaf 19:00 inloop)Interreligieuze ontmoetingsavond over VASTEN

in de Turkse Moskee te Heerenveen

Ontmoet een moslim

Ontmoet een christen

En ontdek welke tradities zij delen

 Op vrijdag 20 mei 2016 vindt een ontmoetingsavond plaats in de Turkse Moskee te Heerenveen. Het thema van de avond is vasten: een tijd bewust niet eten of iets anders laten. Zowel moslims als christenen kennen het vasten, maar waarom vasten zij eigenlijk? Waarin onderscheidt het vasten in de verschillende religies zich en wat komt overeen? Deze avond leren we elkaar beter kennen.

 Datum: vrijdag 20 mei 2016

Tijd: 19:30 – 21:00 uur (vanaf 19:00 inloop)

Locatie: Turkse Moskee, Hesselstraat 1 te Heerenveen "4 MEI RAPSODIE “


 Herdenkingsbijeenkomst


Ook op 4 mei van dit jaar wil de Raad van Kerken in Heerenveen zijn maatschappelijke betrokkenheid tonen door het organiseren van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het kader van de dodenherdenking 2016.

In het thema ‘4 MEI RAPSODIE’ staan oorlog, verzet, verdriet en vrijheid met verschillende stijlen muziek centraal.
Deze bijeenkomst - bedoeld voor alle inwoners van de gemeente - is in de Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 9 en gaat vooraf aan de Stille Tocht, die aansluitend begint bij Crackstate. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en hopen u om 18.45 uur welkom te heten. 

De bezoekers krijgen na afloop een bloem aangeboden om deze aan de voet van het gedenkteken aan de Van Maasdijkstraat te leggen. Dit als groet aan hen die voor een betere en rechtvaardiger wereld hun leven lieten.

Choral Evensong Zondag 10 april om 16.00
                            Uitgevoerd door het Martini jongenskoor Sneek 
o.l.v. dirigent Hoite Pruiksma 
Organist: Fedde Tuinstra 
Voorganger: ds. Nel van den Briel

In de RK Parochiekerk te Heerenveen, Crackstraat 13, 
                Op zondagmiddag 10 april 2016 
                          Aanvang 16.00 uur 


Voor deze bijzondere Evensong gelden vanwege de medewerking van kinderen andere aanvangstijden dan we gewend zijn: om 16.00 uur i.p.v. 19.00 uur. Ook zijn voor deze Evensong kinderen (meisjes zowel als jongens) uit Heerenveen e.o. uitgenodigd om mee te zingen. Om kennis ermee te maken, ervan te proeven. Misschien smaakt het hen naar meer. 

Wat is een Evensong? 
Een Evensong komt uit de traditie van de Anglicaanse kerk. Het is een avondgebed, een eeuwenoud ritueel, waarin muziek en (vooral Engelse) koorzang de boventoon voeren. Daarom heet het een Choral Evensong. Mogelijk is het voor de kinderen die de Evensong uitvoeren een inspirerende ervaring die hen nog lang zal bijblijven. 


Artistiek leider van het Martini jongenskoor Sneek is Hoite Pruiksma. Kinderen die zich hiervoor opgeven zullen o.l.v. dirigente Marcia van Eldik enkele liederen instuderen. Deze repetities vinden plaats in de St. Jozefsschool, Van Dekemalaan 2, Heerenveen op de maandagmiddagen 14 en 21 maart van 15.45 – 16.15 uur, 4 april (o.l.v. Hoite Pruiksma) van 15.30 tot 16.15 uur. 
Op zondag 10 april is de slotrepetitie om 15.00 uur in de RK Parochie kerk te Heerenveen, 
vooraf aan de uitvoering van de Evensong die om 16.00 uur begint (tot 17.00 uur). 

Indien uw kind belangstelling heeft om mee te zingen in deze Evensong samen met het Jongenskoor Sneek kunt u hem of haar opgeven bij Paul Janssen, begeleider en organist van het RK kinderkoor. Emailadres: janss059@gmail.com; of tel. nr. 065340882. 

              
          
                   
          Paaszangdienst Tweede Paasdag

Halleluja, de blijde toon
wordt nu gezongen en gespeeld,
zoet en schoon.

        En op maandag 28 maart 2016, tweede Paasdag, 
        mogen we weer meedoen. Samen met de brassband Pro Rege.         Want dan, 's morgens om tien uur in de Rooms- Katholieke                 kerk in Heerenveen, viert de raad van Kerken weer haar                                                            jaarlijks traditionele Paaszangdienst.

        Voorganger is ds. Pauline Euving- Bremer en het thema is:

"HARTEN IN VUUR EN VLAM"


kom en laat u verwarmen!
Choral Evensong

                            Uitgevoerd door het Martini jongenskoor Sneek 
o.l.v. dirigent Hoite Pruiksma 
Organist: Fedde Tuinstra 

Voorganger: ds. Nel van den Briel 
In de RK Parochiekerk te Heerenveen, Crackstraat 13, 
                                         Op zondagmiddag 10 april 2016 
                                 Aanvang 16.00 uur 


Voor deze bijzondere Evensong gelden vanwege de medewerking van kinderen andere aanvangstijden dan we gewend zijn: om 16.00 uur i.p.v. 19.00 uur. Ook zijn voor deze Evensong kinderen (meisjes zowel als jongens) uit Heerenveen e.o. uitgenodigd om mee te zingen. Om kennis ermee te maken, ervan te proeven. Misschien smaakt het hen naar meer. 

Wat is een Evensong? 
Een Evensong komt uit de traditie van de Anglicaanse kerk. Het is een avondgebed, een eeuwenoud ritueel, waarin muziek en (vooral Engelse) koorzang de boventoon voeren. Daarom heet het een Choral Evensong. Mogelijk is het voor de kinderen die de Evensong uitvoeren een inspirerende ervaring die hen nog lang zal bijblijven. 


Artistiek leider van het Martini jongenskoor Sneek is Hoite Pruiksma. Kinderen die zich hiervoor opgeven zullen o.l.v. dirigente Marcia van Eldik enkele liederen instuderen. Deze repetities vinden plaats in de St. Jozefsschool, Van Dekemalaan 2, Heerenveen 
op de maandagmiddagen 14 en 21 maart van 15.45 – 16.15 uur, 
                                                                  4 april (o.l.v. Hoite Pruiksma) van 15.30 tot 16.15 uur. 
Op zondag 10 april is de slotrepetitie om 15.00 uur in de RK Parochie kerk te Heerenveen, 
vooraf aan de uitvoering van de Evensong die om 16.00 uur begint (tot 17.00 uur). 

Indien uw kind belangstelling heeft om mee te zingen in deze Evensong samen met het Jongenskoor Sneek kunt u hem of haar opgeven bij Paul Janssen, begeleider en organist van het RK kinderkoor. Emailadres: janss059@gmail.com; of tel. nr. 065340882. 


20 MAART  PALMPASEN

Op zondag 20 maart is het Palmpasen. Dat wil zeggen: op deze dag denken we aan Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt en door de mensen met gejuich en palmtakken wordt begroet. Om dat te vieren organiseert de Raad van Kerken Heerenveen e.o. een Palmpasenoptocht. 

Alle kinderen wordt gevraagd om thuis een palmpasenstok te maken en deze mee te nemen naar de kerk. Aan het einde van de dienst gaan we naar het gemeenteplein waar vanuit heel veel kerken mensen samenkomen. Daar houden we, om ongeveer 10.45 uur, een palmpasenoptocht voor klein en groot. Dat wordt een vrolijk gebeuren onder leiding van ds W.Bloemendaal en een aantal jeugdleden van Pro Rege. Ook worden daar broodhaantjes uitgedeeld die op de palmpasenstok horen. We houden het kort want al die lekkernijen aan de palmpasenstok vragen erom opgegeten te worden. 

Iedereen (in het bijzonder de kinderen) van harte welkom. 

N.B. Voor een palmpasenstok gebruik je een lange en een korte stok en daar maak je een kruis van. Het kruis omwikkel je met crêpe- papier (vaak worden de kleuren groen en geel gebruikt maar je mag natuurlijk ook zelf andere vrolijke kleuren kiezen). Daarna versier je de stok met groene takjes (bijv. Buxustakjes) als herinnering aan de palmtakken. Aan de palmpasenstok horen ook lekkernijen zoals: paaseitjes, snoep, vijgen, rozijnen, sinaasappels of appels. Zij zijn het teken van feest. Bovenop de stok komt een broodhaantje (als symbool van de haan die 3 keer kraaide toen Petrus Jezus verloochende). Dat broodhaantje hoef je niet zelf te kopen, want dat krijg je op het Gemeenteplein.
Zondagavond 17 januari 2016 in Pniël Leliestraat 3-5 Heerenveen. 

 "

"Het woord is aan jou" 

Week van gebed voor de eenheid 17 t/m 24 januari

Waar eenheid onder de christenen ontbreekt, verliest de verkondiging haar kracht. 


Dat wordt gesteld in het voorwoord bij het materiaal voor de week van gebed voor de eenheid, van 17 t/m 24 januari 2016. Een week die ook dit jaar weer door de Raad van Kerken in Nederland en door Missie Nederland gezamenlijk is voorbereid. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van teksten, liederen en gebeden die deze keer door de christenen van Letland ons werden aangereikt.

In Heerenveen begint de week van gebed voor de eenheid met een oecumenische viering op: 
Zondagavond 17 januari in Pniël Leliestraat 3-5 Heerenveen. Deze dienst, waaraan leden uit verschillende kerkgenootschappen hopen mee te werken, begint om 19.00 uur.                         
Door de week zijn er de volgende gebedsbijeenkomsten die om 19.30 uur beginnen en ca. een uur duren:
    Maandag 18 januari Filadelfia Heerenwal 114 Heerenveen
    Dinsdag 19 januari Elim Tuymelaarstraat 2 Heerenveen
    Woensdag 20 januari Goede Herder kerk Oude Veenscheiding 15 Heerenveen
    Donderdag 21 januari Fonteinkerk Pr. Kennedylaan 15 Heerenveen
    Vrijdag 22 januari De Weg Amelandlaan 14 Heerenveen

U bent allen van harte welkom!


Cantatedienst        

zondag 7 februari 201619.00 uur in de R.K. Parochie kerk te HeerenveenOratorium Vereniging uit Drachten o.l.v. Gerben van der Veen 
    m.m.v. Christy Luth (soliste) 
    Fedde Tuinstra (organist) 
    ds. Nel van den Briel (voorganger) 


Uitgaande van de Raad van Kerken wordt er op 7 februari a.s. een Cantatedienst gehouden. Op het programma staan twee cantates van Felix Mendelssohn: 
            “Wer nun den lieben Gott lässt walten” 
            “Verleih uns Frieden gnädiglich” 

De Oratorium Vereniging uit Drachten o.l.v. Gerben van der Veen is een groot en enthousiast koor van ruim 85 zangers. 
De cantate “Wer nun den lieben Gott lässt walten” is in lied 905 van het nieuwe Liedboek door Sytze de Vries vertaald als ‘Wie zich door God alleen laat leiden’. Het is oorspronkelijk een kerklied dat door Georg Neumark omstreeks 1641 geschreven en op toon gezet is. Het gaat over Godsvertrouwen. De auteur heeft het zelf omschreven als een troostlied. Mendelssohn nam als aanvangstekst de zin: Mijn God, Gij weet het allerbeste….. 

“Verleih uns Frieden gnädiglich” is een gebed om vrede. Mendelssohn gebruikte hiervoor een oude tekst van Martin Luther. Dit ‘kleine lied’ roept bij velen door de serene muziek een vredige stemming op. 

Toegang is gratis om iedereen in de gelegenheid te stellen deze Cantatedienst bij te wonen. Omdat aan Cantatediensten (met het karakter van een concert) hoge onkosten zijn verbonden en we als Raad van Kerken deze diensten graag – zo mogelijk 1x per jaar - willen blijven organiseren doen we een beroep op u als bezoeker en vragen u royaal bij te dragen aan de Collecte bij de uitgang. 

Zondag 14 februari 2016 Zangbijeenkomst


Op de eerste zondag van de 40dagentijd is er in “De Goede Herderkerk” een zangbijeenkomst van de Raad van Kerken Heerenveen.

“Leven in de kracht van kwetsbaarheid.”

Het interkerkelijk mannenkoor “Credo” verleent medewerking en zangleider is Jan Luth.

Naast het luisteren naar een aantal liederen door “Credo” gezongen, is er volop gelegenheid om samen liederen te zingen die zijn gekozen rondom het genoemde thema.

              Zondag 14 februari, 19.00 uur in “De Goede Herderkerk”, 
Oude Veenscheiding 15
        

  


 EVENSONG

Op zondag 4 oktober 2015 organiseert de Raad van Kerken weer  een Evensong in de Rooms Katholieke Heilige Geestkerk te Heerenveen. 

Aanvang 19.00 uur.

Een Evensong is een vesperviering, een kerkelijk gezongen avondgebed,zoals die bijna dagelijks in de Anglicaanse kerken worden gehouden. Het zijn bijzonder sfeervolle diensten en zeer muzikaal van inhoud.

Er is geen preek. Een korte overdenking beperkt zich tot enkele gedachten 
rond de Bijbellezingen en het thema van de viering. 

Gezongen wordt er door het koor en de aanwezigen.
Het koor Con Amore Musica uit Bolsward o.l.v. Gerben van der Veen werkt dit 
keer mee. Organist is Fedde Tuinstra en voorganger Pastoor Jan Alferink.


De uitgangscollecte is voor de bestrijding van de (hoge) onkosten van deze
vorm van vieringen. We zijn dankbaar dat de opbrengst van deze collecte 
tot nu toe kostendekkend is. Het aantal bezoekers is groeiende. We hopen dat 
dit ook nu het geval zal zijn.

 _____________________________________________________________________________________

                          


bijeenkomst zondag 27 september om 19.00 uur

  IN VREEDESNAAM!

  Wilt u weten waar dit over gaat?

Kom dan naar de bijeenkomst in de Vermaning. 

Deze avond staat in het teken van de Vredesweek 2015. 
Na een aantal korte inleidingen zal er een paneldiscussie worden gevoerd onder leiding van de Raad van Kerken. 
Deelnemers zijn: ds. Henk Klein Nagelvoort, de heren Lykle Buwalda en John Verrijk en de profeet Elia. 
                             Ook u wordt gevraagd mee te denken en te doen.                              Muzikale omlijsting van Johan Koers (orgel) en Paul Towles (dwarsfluit)

Na afloop is er koffie, thee en ruimte voor een informeel nagesprek. 

U bent van harte welkom op zondag 27 september 19.00 uur
in de Vermaning, Kerkstraat 36 ( zijingang).

“Mienskip?!”
  Fryske tsjinst

Snein 31 maaie 2015 om 19.00 oere    

Yn Triade - Trinitas

Foargonger: Ds. Sara de Vries

Oargelist: Frits Heidinga


Jo binne fan herte wolkom en wy sjogge jo graach yn dizze tsjinst.


Herdenkingsbijeenkomst

Ook op 4 mei van dit jaar wil de Raad van Kerken in Heerenveen zijn maatschappelijke betrokkenheid tonen door het organiseren van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het kader van de dodenherdenking 2015. 
Het thema is dit jaar: 

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst”. 

De nadruk ligt op het doorgeven van persoonlijke herinneringen van generatie op generatie. Twee families vertellen hoe het oorlogsverleden van grootouders hen tot op de dag van vandaag nog bezig houdt. 
De muzikale omlijsting van het gesprokene ligt in de handen van Jan Luth (piano) en
                                                                                                 Janny Luth- Havinga (viool). 

Deze bijeenkomst - bedoeld voor alle inwoners van de gemeente - is in de Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 9 en gaat vooraf aan de Stille Tocht, die aansluitend begint bij Crackstate. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en hopen u om 18.45 uur welkom te heten. 
De bezoekers krijgen na afloop een bloem aangeboden om deze aan de voet van het gedenkteken aan de Van Maasdijkstraat te leggen. Dit als groet aan hen die voor een betere en rechtvaardiger wereld hun leven lieten. 

29 MAART  PALMPASEN

Op zondag 29 maart is het Palmpasen. Dat wil zeggen: op deze dag denken we aan Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt en door de mensen met gejuich en palmtakken wordt begroet. Om dat te vieren organiseert de Raad van Kerken Heerenveen e.o. een Palmpasenoptocht. 

Alle kinderen wordt gevraagd om thuis een palmpasenstok te maken en deze mee te nemen naar de kerk. Aan het einde van de dienst gaan we naar het gemeenteplein waar vanuit heel veel kerken mensen samenkomen. Daar houden we, om ongeveer 10.45 uur, een palmpasenoptocht voor klein en groot. Dat wordt een vrolijk gebeuren onder (bege)leiding van ds J. van der Veen en een aantal jeugdleden van Pro Rege. Ook worden daar broodhaantjes uitgedeeld die op de palmpasenstok horen. We houden het kort want al die lekkernijen aan de palmpasenstok vragen erom opgegeten te worden. 

Iedereen (in het bijzonder de kinderen) van harte welkom. 

N.B. Voor een palmpasenstok gebruik je een lange en een korte stok en daar maak je een kruis van. Het kruis omwikkel je met crêpe- papier (vaak worden de kleuren groen en geel gebruikt maar je mag natuurlijk ook zelf andere vrolijke kleuren kiezen). Daarna versier je de stok met groene takjes (bijv. Buxustakjes) als herinnering aan de palmtakken. Aan de palmpasenstok horen ook lekkernijen zoals: paaseitjes, snoep, vijgen, rozijnen, sinaasappels of appels. Zij zijn het teken van feest. Bovenop de stok komt een broodhaantje (als symbool van de haan die 3 keer kraaide toen Petrus Jezus verloochende). Dat broodhaantje hoef je niet zelf te kopen, want dat krijg je op het Gemeenteplein.


                                       EVENSONG 

Zondag 29 maart a.s. (Palmzondag) weer een Evensong gehouden. Plaats: Rooms Katholieke kerk te Heerenveen. Aanvang 19.00 uur. 

Op Palmzondag begint de viering van wat we noemen de Stille. In deze dienst willen we stilstaan bij de betekenis van de “stilte” van deze week. Een Evensong is een vesper (kerkelijk avondgebed), zoals die bijna dagelijks in de Anglicaanse kerken wordt gehouden. Het zijn bijzonder sfeervolle diensten en zeer muzikaal van inhoud. Er wordt niet of heel kort gepreekt. De overdenking beperkt zich tot enkele gedachten rond de schriftlezing en het thema. Wel wordt er veel gezongen door het koor en door de gemeente. 

De Ichthuscantorij uit Harlingen onder leiding van Geke Bruining, zal dit keer haar medewerking aan de viering verlenen. Organist is Mattijs de Vreugd. Voorganger zal zijn dominee Piet Nijssen. 

Bij iedere Evensong is er een uitgangscollecte ter bestrijding van de onkosten. Zoals eerder gezegd: diensten met dit muzikale niveau brengen hoge onkosten met zich mee. Wij zijn dan ook blij dat de opbrengst van de collecte tot nu toe steeds kostendekkend is. 
Daarvoor onze dank! 

   Tweede Paasdag
Oecumenische Paaszangdienst 2015

               “Door het zien van Zijn handen”

                    Handen heb je om te geven van je eigen overvloed 
                    en een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet

Zo begint een kinderlied. Juist een kinderlied dat ons zo duidelijk kan maken wat Gods boodschap is. De boodschap die we op Pasen niet alleen willen verder vertellen, maar uitroepen en zingen.De getekende handen verbeelden de handen van Jezus. Handen die willen delen in de overvloed.Handen die ons reiken en uitnodigen en willen helpen op te staan. Handen die willen delen in de overvloed van Pasen. 

        Tweede Paasdag 6 april 10.00 uur Rooms Katholieke Kerk 
        Voorganger pastoor J. Alferink 
        Medewerking brassband Pro Rege o. l. v. Anne van den Berg. 

        U wordt van harte uitgenodigd om mee te zingen!


Zangbijeenkomst
22 februari 19.00 uur in Trinitas 

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd 
is er weer de gelegenheid om onze emoties 
rond het lijden van Christus en het lijden in het 
algemeen, stem te geven. 

Een bijeenkomst die ons vooral ook wil bemoedigen, want zoals Sytze de Vries in één van de liederen zegt:     
    Nog kan het duister duren, het licht blijft toegezegd! 
    Want in de zwaarste uren is onze nacht weerlegd.” 
                            
Het thema van de zangbijeenkomst is daarom dan ook:                                                               
                ‘Op U blijf ik hopen’ 

Ieder die van zingen houdt- om te doen of te beluisteren- is uitgenodigd en wordt verwacht op                                 zondag 22 februari 2015                                                                                                                 19.00 uur in de zaal Triade in Trinitas.                                                                                           Coehoorn van Scheltingaweg 1. 

Het geheel staat onder de deskundige en inspirerend leiding van Jan Luth. 
Christy Luth zingt enkele aria’s uit de Johannes- en Mattheuspassion van J.S. Bach. 

_____________________________________________________________________________

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie organiseren van 18 t/m 25 januari 2015 

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

Het thema 
“Dorst
?” Joh.4:7

 is ons

 aangereikt uit Brazilië. Dat land heeft veel zoetwaterreservoirs. Je hebt ook voortdurend water nodig, omdat in grote delen van Brazilië de temperatuur hoog is.

 

De Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 kende de dorst ook. Zij ging water putten op het heetst van de dag, want dan hoopte ze geen van de vrouwen die over haar roddelden tegen te komen. Jezus knoopte een gesprek aan, niet meteen preek maar met een verzoek: ‘Wil je me te drinken geven?’
Hij heeft zelf dorst. En hij spreekt over de behoefte aan levend water. 
Elk mens heeft dorst- dorst naar levend water: dat zijn twee facetten die in deze Week van gebed terugkeren. En wellicht doen we, samen biddend, de ontdekking dat we allen één zijn in onze afhankelijkheid van de bron. 
                                        (RvK in Ned.) 

In Heerenveen wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week start met een oecumenische dienst op zondag, waarna van maandag t/m vrijdag gebedssamenkomsten worden gehouden: 
Oecumenische dienst Zondag 18 januari  19.00 uur – Kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5 
            De Raad van Kerken Heerenveen organiseert rond het thema “Dorst?” een speciale                           oecumenische dienst. Aan deze bijeenkomst wordt door bijna alle Heerenveense                             kerkgenootschappen meegewerkt. 
            Een aantal leden zal aangeven wat het thema voor hen inhoudt.
Bidstonden: De Evangelische Alliantie heeft een gebedsfolder samengesteld met voor iedere dag een overdenking over het thema en gebedspunten. De bidstonden duren een uur en vinden plaats op de volgende locaties:                                                                                                                 
           Maandag 19 januari 19.30 uur – Philadelphia, Herenwal 114                                                  
           Dinsdag 20 januari 19.30 uur – Elim, Tuymelaarstraat 2                                                                    Woensdag 21 januari 19.30 uur – De Goede Herderkerk, Oude Veenscheiding 15           
           Donderdag 22 januari 19.30 uur – De Weg, Amelandlaan 14 
              Vrijdag 23 januari 19.30 uur – Fonteinkerk, Pres. Kennedylaan 15

U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen en zo iets van de eenheid in Christus te ervaren en te laten zien. 


Zangdienst

Uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen  

26 december Tweede Kerstdag 

Rooms Katholieke kerk

Aanvang 

10.00 uur.

Voorganger: ds. Anne-Meta Kobus

Thema: WEG MET VREDE

M.m.v. Pro Rege o.l.

v. Jan de Haan

Het belooft een feestelijke dienst te worden.


                         CANTATEDIENST

                           

23 november 2014 

19.00 uur 

R.K. Parochie kerk te Heerenveen 

Projectkoor Collegium Vocale Fryslân o.l.v. Gerben van der Veen 

m.m.v. Ben Brunt (bas) en Sinje Kiel (sopraan) 

Luthers Bach Ensemble 

ds. Piet Nijssen (voorganger) 


Uitgaande van de Raad van Kerken wordt er op zondagavond 23 november a.s. een Cantatedienst gehouden. Op het programma staan twee cantates van Johann Sebastian S. Bach: 


“Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 140 

“Schmücke dich, o liede Seele” BWV 180 


Beide cantates hebben een bijzonder troostend en ontroerend karakter en passen dan ook heel goed bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In samenwerking met de liturgiegroep van de Protestantse gemeente Heerenveen zal er in deze cantatedienst gelegenheid worden geboden om overleden dierbaren te gedenken. 

Collegium Vocale Fryslân staat altijd garant voor een hoge kwaliteit van uitvoering en dat geldt ook voor de beide solisten Ben Brunt en Sinje Kiel. Zij hebben beide meegewerkt aan o.a. uitvoeringen van Bachs bekende Mattheüs Passion. 

Het Luthers Bach Ensemble is een barokorkest dat zijn thuisbasis in Groningen heeft, maar wereld-wijd optreedt en op hoog niveau musiceert. 

Met deze uitvoerenden hoopt de Raad van Kerken in Heerenveen een verdere stap te zetten op weg naar een jaarlijks terugkerende cantateviering waarbij inhoud en uitvoering van hoge kwaliteit zijn. NB. 
We moeten hier wel aan toevoegen dat met deze vieringen hoge kosten zijn gemoeid. Beroepsmusici die van hun muziek moeten leven, hebben recht op een passende vergoeding (die absoluut niet te hoog is). Koorleden betalen voor het meezingen en zijn dus belangrijke sponsoren van de uitvoering, evenals anderen die een bijdrage hebben toegezegd. Echter, om uit de kosten te komen, moeten we vooral een beroep doen op u als bezoeker en u vragen royaal bij te dragen aan de collecte bij de uitgang en zo de Raad van Kerken de mogelijkheid bieden om diensten van dit karakter en op dit niveau te kunnen blijven organiseren. 

Bij voorbaat onze dank! 
______________________________________________________________________________________


30 november 2014 eerste advent zondag 

   
De verhalen in de kathedraal van Chartres 

Zangbijeenkomst uitgaande van de Raad van Kerken 

Plaats: Goede Herder Kerk (NGK op de Greiden) 

Aanvang: 19.00 uur 

De Mennosjongers van de Doopsgezinde Gemeente en Cantémus van de Baptisten Gemeente zingen o.l.v. dirigent Neli de Haan en met piano begeleiding van Martin Blaak voor en met u: 

De Verhalen 

een nieuw kerstoratorium (2014) 

Teksten van Michaël Steehouder; muziek van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen (dezelfde musici van: Als Appelbloesem in de Winter). 

Van harte uitgenodigd 

____________________________________________________________________

"DE OMDENKERS"

Poster

De Raad van Kerken vraagt, samen met de Regiegroep Armoedebeleid Heerenveen en de Participatieraad Heerenveen, in november 2014 aandacht voor het thema “armoede”. Het initiatief is uitgewerkt in twee activiteiten.


                                       
De theaterproductie “De Omdenkers” 
                                        1
2 november 2014                                                                   

             Aanvang vanaf 19.30 uur inloop, start 19.50 uur                                                                         De Kempenaer, Dr. Wumkeslaan 4 8442 EM Heerenveen                                                             Opgave verplicht via aldsee@hetnet.nl (mevr. Janneke van der Zee).                                         Bewijs van inschrijving op basis van ontvangstbevestiging

De theaterproductie is bijzonder omdat de spelers “ervaringsdeskundigen” zijn en de toeschouwers een inkijkje geven in wat het betekent om in armoede te leven (zie: http://www.wresinskicultuur.nl). 

Korte inhoud:
De voorstelling gaat over mensen die bij geen enkele gemeente zijn ingeschreven en daardoor geen rechten hebben. Ze leven, ademen, vechten voor hun bestaan en hebben lief, maar op papier bestaan ze niet. Ze zijn illegaal. Nederlanders en toch illegaal? Het komt vaker voor dan gedacht. Mensen die soms in ons blikveld verschijnen en daar weer uit verdwijnen, nergens vandaan, nergens heen. Zij willen vertellen van het dagelijks en innerlijk leven dat schuil gaat achter het vluchtige beeld dat zij bij ons achterlaten. Wat zij brengen is een verhaal, geen lering, religieuze of politieke boodschap. De toeschouwer beslist zelf wat hij of zij ermee aan wil. 

Kortom De Omdenkers vertelt het verhaal van een groep rechteloze burgers die op zoek is naar eerherstel en naar een volwaardige plek in de samenleving.


                                    Informatieavond  26 november 2014                          

                 Aanvang vanaf 19.30 uur inloop, start om 20.00 uur Trinitas (PKN kerk),                                      Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen                                                                  Opgave via aldsee@hetnet.nl (mevr. Janneke van der Zee)

Tijdens de informatie avond wordt teruggeblikt op de theaterproductie en wat dat met de bezoekers heeft gedaan. In het tweede deel van de avond zal door de gemeente Heerenveen informatie gegeven worden over de stand van zaken met betrekkingen tot veranderingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Met de vele WMO-veranderingen dichtbij, de kanteling van zorg-taken, de jeugdzorg en opvang allemaal via de Gemeente (vanaf 1 januari 2015) is zo’n theater-voorstelling op 12 november een ‘eye-opener’ en zal ook de extra-info avond op woensdag 26 november een excellente kans zijn om weer eens wat ‘bijgespijkerd’ te worden! 

Je hoeft niet perse de theater-voorstelling te hebben gezien om op de info-avond veel nieuws te horen over hoe ‘klaar Heerenveen voor de klus is’!! 

BEIDE DATA VAN HARTE AANBEVOLEN!

Deze avond wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Heerenveen, stichting Woudsend, kerken en andere sponsoren.

____________________________________________________________________________

EVENSONG 12 oktober 2014 

Aanvang: 19.00 uur. 
Plaats: R.K. Parochie kerk te Heerenveen. 
Uitgevoerd door Con Amore Musica uit Bolsward 

Uitgaande van de Raad van Kerken wordt er op zondagavond 12 oktober 2014 weer een Evensong gehouden, een Avondgebed in Engelse stijl. 
In een Evensong worden de psalmen meerstemmig gezongen. 

Verder klinken tussen de bijbel lezingen het Magnificat, dit is het lied van Maria: ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’ uit Lucas 1, 46b – 48a, 
en het Nunc Dimittis, de woorden van Simeon in de tempel, ‘Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede’, uit Lucas 2, 29-33. 

De meeste liturgische teksten, zoals de opening en de gebeden, worden door het koor gezongen. De liederen door allen. Een Evensong is dus vooral muzikaal genieten. 

Con Amore Musica uit Bolsward staat o.l.v. Gerben van der Veen. 
Organist: Fedde Tuinstra 
Voorganger: Ds. Nel van den Briel 

Toegang is gratis. 
Bij de uitgang is een collecte om de onkosten van de Evensong te dekken. 

De deuren van de kerk gaan open om 18.30 uur. 
_____________________________________________________________________________

Z
angbijeenkomst

Thema: 

       “Wapen je met vrede”

Trinitas op 28 september 2014 , 19.00 uur. 

                                  Medewerking van:                               

           Het Themakoor van de HH. Petrus en Paulusparochie                                      o.l.v. Ulbe Tjallingii.

 ____________________________________________________________________


                                         Fryske Tsjinst

                                                        thema: 

                                  'Sjonge foar Him' 


  
                   1 juni 2014 om 19.00 uur in de Goede Herderkerk                                                                                    
                    Foarganger  ds. Johannes van der Meer uit Akkrum. 
                                 Muzikale begeleiding  Jan Luth. 
__________________________________________________________________________

 4 MEI HERDENKINGSBIJEENKOMST 2014  

 Voorafgaande aan de Stille Tocht op 4 mei in Heerenveen houdt de Raad van Kerken van  Heerenveen een bijeenkomst. Deze bijeenkomst, die overigens geen kerkdienst is, staat uiteraard  in het teken van 1940 – 1945. 

 Het thema van dit jaar is:

 “HET HOUDT BIJ BOEKVERBRANDING NIET OP"

 De bijeenkomst is zo opgezet dat we in 5 blokken de ontwikkeling van het Nationaal Socialisme  willen belichten. Je zou kunnen zeggen dat we ons afvragen en proberen te begrijpen hoe het  zover is kunnen komen. Wanneer je weet hoe een gruwelijke situatie kan ontstaan, zou je ervoor  kunnen zorgen dat dat nooit weer gebeurt. Toch?  En daarom vragen wij ons, na elk blok, af waar  we nu staan met betrekking tot het kwalijke verleden.

 Deze keer maken we veel gebruik van beeld en muziek om het gesproken woord te ondersteunen.  Schrijnende beelden uit het verleden. En hoopvolle beelden uit het heden?

 De herdenkingsbijeenkomst vindt plaats op zondag 4 mei in Trinitas.                                        Gezien de afstand tussen Trinitas en Crackstate beginnen we om18.15 uur, een kwartier eerder  dan voorafgaande jaren. zodat u nog ruim de tijd en gelegenheid hebt om bij Crackstate aan te  sluiten voor de Stille Tocht.

 Na afloop krijgt u een bloem aangereikt  om deze bij het Oorlogsmonument aan de Van  Maasdijkstraat neer te leggen.

______________________________________________________________________________________

  Evensong 9 maart 2014

  Opnieuw vindt er in Heerenveen een Evensong plaats. 
  En wel op zondag 9 maart a.s. om 19.00 uur in de R.K.kerk . 

  Medewerking verlenen : de Martenscantorij uit Scharnegoutum o.l.v. Sjoerd van der Veen.      
  Organist is Fedde Tuinstra en voorganger pastoor Jan Alferink 

  Een Evensong is een  vesper of avondgebed ,zoals deze in de Angelicaanse kathedralen elke dag     wordt gehouden. Naast de prachtige koorzang wordt er ook samen gezongen op deze  eerste       zondag in de veertig dagentijd.                                                                                                   Kortom het wordt weer een zeer sfeervolle dienst.                                                                         De moeite waard om mee te doen.                                                                                                 Wij verheugen ons in een flink, ja zelfs groeiend aantal aanwezigen.

  Mogen wij u dit keer ook verwelkomen?!

                                                                                                                                                      


- - - - - - - - - - - - - - -      Bijeenkomst in de Turkse moskee is voorlopig uitgesteld.
19 t/m 24 januari 2014     Week van Gebed

                                                                     ONBEKEND MAAKT ONBEMIND                                                                                                                                                                 OF                                                                                                                                      WAT DOEN ZE DAAR TOCH  ALLEMAAL?


Op 15 januari 2014 a.s. is er in de Turkse moskee een bijeenkomst georganiseerd door de Raad van Kerken, de Marokkaanse en de Turkse Islamitische Verenigingen.

De contacten tussen de besturen bestaan al langer en tijdens één van de vergaderingen werd besloten die contacten te verbreden naar iedereen die belangstelling heeft. Vandaar!                  Op genoemde 15 januari hopen we mensen van alle drie groepen te ontmoeten.

Het thema van de avond is ‘FEESTEN’.

De Turkse Vereniging gaat ons vertellen over het Islamitische Offerfeest. De Raad van Kerken geeft uitleg over de 40 Dagentijd met het Paasfeest en de Marokkaanse vereniging doet hetzelfde over de Ramadan.

Een antwoord op de bovengestelde vraag: “Wat doen ze daar toch allemaal?” wordt gegeven op  

        15 januari aanvang 19.30 uur                                                                                                                 in de kantine van de Turkse moskee                                                                                                       Hesselstraat 1

   U BENT VAN HARTE WELKOM!


 WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 

“Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn” 
(1 Korintiërs1:10). 
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie organiseren van 19 t/m 24 januari 2014 de Week van Gebed. Het thema luidt dit jaar “IS CHRISTUS DAN VERDEELD” 

Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in Canada. Het land heeft een bevolking van 32 miljoen, van wie 90 procent migrant is of nakomeling daarvan. Er zijn in de loop der jaren ook veel Nederlanders naar Canada verhuisd. Ongeveer 47 procent van de bevolking is rooms-katholiek en zo’n 37 procent is protestant. In Canada staat eenheid vaak ter discussie. Voornamelijk de uitzonderlijke positie van de Franstalige gemeenschap in Quebec is een gesprekspunt. 

Naast de eenheid tussen de migranten is er in Canada discussie over de rechten van de inheemse bevolking. De kerken werken nauw samen met deze oorspronkelijke, indiaanse bevolking om te proberen hen recht te doen. Heel recent is er een nationale commissie van waarheid en verzoening ingesteld, die moet toezien op het bijleggen van geschillen. 

In de gebedsweek in 2014 zullen christenen wereldwijd stilstaan bij de oproep om trouw te zijn en de weg van gerechtigheid en nederigheid te gaan. In Heerenveen wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week start met een oecumenische dienst op zondag, waarna van maandag t/m vrijdag gebedssamenkomsten worden gehouden: 
- Zondag van de eenheid: De Raad van Kerken Heerenveen organiseert rond het thema 
   “Is Christus dan verdeeld?” een speciale oecumenische dienst. Aan deze bijeenkomst wordt door    bijna alle Heerenveense kerkgenootschappen meegewerkt. Een aantal predikanten en     
   voorgangers zal aangeven wat het thema voor hen inhoudt. 
                Zondag 19 januari 19.00 uur – Kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5 
- Bidstonden: De Evangelische Alliantie heeft een gebedsfolder samengesteld met voor iedere dag een overdenking over het thema en gebedspunten. De bidstonden worden georganiseerd door de Gebedswerkgroep Heerenveen en duren een uur.
Aanvang is 19.30 uur en ze vinden plaats op de volgende locaties:
            Maandag 20-01 De Weg         
            Dinsdag 21-01 Elim 
            Woensdag 22-01 Goede Herder Kerk 
            Donderdag 23-01 Fontein kerk 
            Vrijdag 24-01 Philadelphia 
U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen en zo iets van de eenheid in Christus te ervaren en te laten zien. Voor informatie kunt u bellen met Janneke van der Zee (RvK) tel. 0513- 633027, of met Johannes Zijlstra (Gebedswerkgroep) tel. 0566-651317. 


Comments