Agenda___________________________________________
 Evensong
13 oktober 2019
Op zondag 13 oktober 2019 a.s. organiseert de Raad van Kerken weer een Choral Evensong in de Rooms Katholieke Heilige Geestkerk te Heerenveen. Aanvang 19.00 uur.

Een Evensong is een hoofdzakelijk gezongen avondgebed, zoals dat dagelijks in veel Anglicaanse kerken wordt gehouden. Alle onder-delen van de liturgie -de hymnen die gezongen worden, de twee psalmen, de lofzangen van Maria en Simeon, de schriftlezingen en de gebeden- hebben het karakter van een gebed. Er wordt dan ook geen preek gehouden waarin de Schriften worden uitgelegd, enkel worden ze gelezen en is er een moment van stilte om de woorden te overdenken.

Het zijn diensten waarin koor en organist een hoofdrol hebben. De eeuwen door hebben mensen in de schoonheid van de hoogwaardige muziek en de stilte, iets ervaren van de nabijheid van het licht en de liefde van de Eeuwige.

Aan deze dienst verleent Collegium Vocale Fryslân o.l.v. Gerben van der Veen haar muzikale medewerking. Organist is Fedde Tuinstra. Voorganger is ondergetekende. Vanwege mijn verhuizing naar Noord Holland in 2018, is dit de laatste Evensong in Heerenveen waarin ik zal voorgaan.

Ds. Piet Nijssen.

De uitgangscollecte is voor de bestrijding van de onkosten van deze viering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Subpagina''s (1): Archief
Comments